Polisutbildningen

Polisutbildningen är fem terminer som omfattar heltidsstudier och sex månaders betald aspirantutbildning.

Skiss med polisutbildningens terminer. Termin 1, campus/distans. Termin 2 campus/distans. Termin 3 campus/distans. Termin 4 campus/distans. Termin 5 aspirantutbildning. Polisexamen.

Som polis arbetar du med att förebygga, förhindra och utreda brott. Du hjälper och skyddar människor samt bidrar till att skapa ett tryggt samhälle. Det är ett omväxlande jobb med höga krav på bred kompetens. I polisutbildningen varvas därför teoretiska studier med praktiska övningar, fältstudier och färdighetsträning som exempelvis taktik, självskydd och vapenhantering. Du kommer mötas av utmaningar som stärker såväl din fysiska som psykiska förmåga och utvecklar dig som person.

Du kan gå utbildningen på två olika sätt, på plats på campus eller på distans. Båda varianterna innebär heltidsstudier, ger samma kompetens och är studiemedelsberättigade.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du en polisexamen med behörighet att söka anställning som polis.

  • Bild på ryggarna på poliser som tränar skytte mot måltavlor.
  • Polisstudenter under utbildning samt lärare som instruerar.
  • Bild på polisstudenter som övar.
  • Polisstudent med hörselkåpor som övar skytte mot måltavla.
  • Poliser i samspråk. Två poliser i bakgrunden som genomför en fordonskontroll.
  • Rikspolischefen omgiven av polisstudenter vid polisexamen.
  • Bild på axeln av en polisaspirant med axelklaff.
  • Bild på polisbil med texten "Polisutbildning" på ena sidorutan.
1/8

Polisutbildningens innehåll

Polisutbildningen ger dig kunskap om polisens roll i samhället, våra regelverk och metoder. Teori varvas med praktik där en stor del handlar om att öva dina kunskaper i polisiära situationer. Du får lära dig att analysera problem, söka kunskap, se samband, hitta lösningar, fatta beslut och utvärdera dina insatser.

I studierna ingår ämnen som juridik, kriminologi, vårdvetenskap, beteendevetenskap, socialt arbete och statsvetenskap. De integreras med polisiära ämnen som brottsförebyggande arbete, brottsutredning, utredning kring vålds- och narkotikabrott, förhörs- och intervjumetodik, kriminalteknik, konflikthantering, it- och kommunikationssystem, trafiksäkerhet, polistaktisk bilkörning och självskydd. Självskydd kräver både kondition och viss styrka.

Frågeställningar om mänskliga rättigheter, etik, värdegrund och bemötande är integrerade under hela utbildningstiden för att medvetandegöra normer och värderingar.

Stor vikt läggs vid att öka din självkännedom och din förmåga att fatta välavvägda beslut i olika situationer.

Aspirantutbildning

Den sista terminen på utbildningen är en sex månaders betald polisaspirant-utbildning. Här får du tillfälle att fördjupa och tillämpa de kunskaper du förvärvat under utbildningen.

Polisaspirantutbildningen ska ge träning i problemorienterat polisarbete men också möjligheten att prova på bredden i polisyrket. Aspirantutbildningen genomförs under kvalificerad handledning av erfarna poliser som är särskilt utbildade för uppgiften.

Målet är att du ska bli så trygg i polisrollen att du på ett rättssäkert och professionellt sätt kan utföra polisens uppdrag i ett samhälle i ständig förändring.

Erbjudande om anställning som polisassistent efter utbildningens slut

Den som är godkänd på grundutbildningen till polis, samt godkänts i påföljande säkerhetsprövning, erbjuds en tillsvidareaanställning som polisassistent av Polismyndigheten, i det polisområde där aspirantutbildningen har genomförts. Tillsvidareanställningen börjar med sex månaders provanställning som polisassistent direkt efter godkänd och avslutad utbildning.

Utbildningsorter

Karta över utbildningsorter för polisutbildningen. Umeå, campus och distans. Stockholm, campus. Borås campus och distans. Växjö, campus och distans. Malmö campus och distans.

Polisutbildningen finns på följande fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola i Huddinge utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitet i Växjö samt på Malmö universitet.

I Umeå, Växjö, Borås och Malmö kan du läsa utbildningen på distans.

Umeå
Umeå universitets webbplats

Stockholm
Södertörns högskolas webbplats

Borås
Högskolan i Borås webbplats

Växjö
Linnéuniversitetets webbplats

Malmö
Malmö universitets webbplats

När får man veta terminstider för utbildningen? När får man veta terminstider för utbildningen?

Kurststarten är vecka 3 för vårterminen och vecka 35 för höstterminen.

Kan man skjuta upp sin studiestart? Kan man skjuta upp sin studiestart?

Ja det får du så länge det är inom giltighetstiden. Det vill säga 2 år från ditt första test som är begåvningstestet.

Kan man ta studieuppehåll under utbildningen? Kan man ta studieuppehåll under utbildningen?

Lärosätena kan bevilja studieuppehåll högst en termin och maximalt under ett tillfälle under utbildningstiden. När det gäller lagstadgad ledighet, (t.ex. föräldraledighet) eller särskilda skäl (t.ex. sjukdom/skada) kan ytterligare studieuppehåll beviljas.

Kan man byta studieort? Kan man byta studieort?

Ja det kan man under de två första veckorna om det finns ledig plats på annan studieort.

Kan man arbeta under tiden man studerar till polis? Kan man arbeta under tiden man studerar till polis?

Generellt är svaret nej eftersom studierna är på heltid oberoende på om du studerar på campus eller distans men givetvis får man ha ett extrajobb om det passar in med studierna.

Kan man kombinera polisutbildningen med att bo kvar på hemorten? Kan man kombinera polisutbildningen med att bo kvar på hemorten?

Ja det finns distansutbildning då man bara behöver åka till lärosätet var femte vecka.

Hjälp oss att förbättra informationen om att bli polis och polisyrket

Hittade du informationen du sökte?
Hur lätt var det att hitta på sidorna?
Var informationen begriplig?
Saknade du någon information?
Blev du mer intresserad av att söka polisutbildningen?

Kontakt

Om du inte har fått svar på dina frågor om polisyrket, och ansökan till polisutbildningen, är du välkommen att kontakta någon av våra aspirantutbildningsansvariga.

Har du frågor om testerna till polisutbildningen kontakta gärna Plikt- och prövningsverket.