Polisyrket

Polisyrket är omväxlande och ställer höga krav på varje polis. Det är ett viktigt arbete som ger möjlighet att göra skillnad. Stämmer din bild av yrket? Information om polisens arbete, löner och villkor, fysiska krav med mera.

 • Trafikkontroll.
 • Polisen vid demonstration.
 • Polis får en kram på festival.
 • Poliser och ungdomar.
 • Hundförare i skogen.
1/5

För att bli polis behöver du inte vara särskilt stor och stark – däremot måste du ha bra hand med människor och en grundläggande vilja att göra samhället tryggare för alla.

Arbetet som polis skiljer sig åt beroende på vilken typ av tjänst man har och var i Sverige man arbetar. Efter utbildning och anställning jobbar de flesta i yttre tjänst eller med att utreda brott.

Polisens arbete och roller

En av polisens viktigaste uppgifter är att förebygga och förhindra att brott sker. Vanligast är att arbeta i yttre tjänst och med utredningsågärder, som att ta upp anmälningar, hålla förhör och ta föremål i beslag. Åtgärder som kräver att polisen har kunskap om vilka lagar som gäller.  

Varje brott innebär alltid noggrann dokumentation och därför tillbringar även en polis i yttre tjänst mycket arbetstid inomhus framför datorn. Noggrann dokumentation är förutsättningen för att ett ärende ska kunna bedömas rättsenligt, det vill säga att på rätt grund gå till åtal eller läggas ner.

Polisen finns tillgänglig dygnet runt, året om. Därför jobbar poliser ofta helger och nätter när andra är lediga.

Poliser berättar om sin vardag

Vanliga arbetsuppgifter i yttre tjänst

 • Närvara vid större evenemang, exempelvis fotbollsmatcher, demonstrationer och konserter.
 • Utreda ärenden där personer gripits på bar gärning för stöld eller snatteri i butik eller varuhus.
 • Trafikkontroller.
 • Omhänderta påverkade personer.
 • Hantera våldsamma familjesituationer.
 • Hålla ordning vid krogar och andra uteställen där människor samlas.

Utredning av brott

Poliser som arbetar med att utreda anmälda brott kan arbeta på olika avdelningar. Brotten som utreds är till största del inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder och misshandel.

Utredningsarbetet leds av en polisiär förundersökningsledare eller åklagare som beslutar och bestämmer över vilka åtgärder som behöver vidtas. Mycket av arbetet sker i yttre tjänst, av personal på närpolisstationer och ingripandeverksamheten. Att vara utredare innebär till stor del att hålla förhör med vittnen, målsäganden (den som drabbats av brottet) och misstänkta. Det är viktigt att vara lyhörd, noggrann och opartisk.

Arbetet innebär också att hantera bevis, som exempelvis övervakningsfilmer, spår som säkrats av kriminaltekniker eller andra beslag.

Arbetet kan ske inom kontorstid, men även under kvällar, helger och röda dagar. Det är viktigt att tänka på om din privata situation tillåter obekväm arbetstid, innan du bestämmer dig för att söka till polisutbildningen.

Andra tjänster och funktioner inom polisen

De flesta poliser arbetar hela sin karriär i yttre tjänst eller med att utreda brott, men det finns också många andra tjänster och cirka 80 olika funktioner.

Polisens kärnverksamhet fokuserar på vardagsbrottslighet, som inbrott, skadegörelse, bedrägerier, stölder, snatterier och misshandel. Det är verksamhetens behov av kompetenser som styr. Det kan ofta krävas lång erfarenhet och vara hård konkurrens om de särskilda tjänsterna. Exempelvis finns det 400 hundförare i hela landet av cirka 20 000 poliser.

Utöver olika chefs- och befälsroller kan man till exempel arbeta som:

 • spanare
 • brottsoffersamordnare
 • områdespolis
 • ingripandepolis
 • kommunpolis
 • tunnelbanepolis
 • supporterpolis
 • sjöpolis
 • trafikpolis
 • insatspolis
 • polis i utlandstjänst
 • gränspolis
 • kriminaltekniker
 • sambandsman
 • hundförare
 • polisryttare
 • bombtekniker
 • brottsplatsundersökare
 • internetinhämtare
 • utredare
 • underrättelseanalytiker
 • it-forensiker.

Löner och villkor

Polisyrket har villkor som är anpassade till polisens uppdrag. Polisen behöver vara tillgänglig dygnet runt, året runt och i hela landet. Lönen varierar bland annat beroende på arbetsuppgifter och prestation.

Polisers löner och villkor regleras i huvudsak genom avtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare. Avtalen omförhandlas löpande och arbetsvillkoren kan komma att förändras.

Arbetstid

Polisarbete behövs dygnet runt, alla dagar om året. Arbetstiderna inom polisen anpassas alltid utifrån verksamhetens behov. Det innebär att arbetstiderna är olika för olika poliser beroende på arbetsuppgifter. På grund av att polisens verksamhet är händelsestyrd behöver arbetstidsförläggningen för poliser ibland ändras med kort framförhållning.

Poliser i yttre tjänst arbetar normalt treskift. Det innebär att man växelvis arbetar dag-, kvälls- och nattpass. De flesta poliser i yttre tjänst arbetar minst varannan helg.

Kriminalpoliser som arbetar med brottsutredning behövs också dygnet runt och under årets alla dagar, men i praktiken arbetar dock majoriteten i normalfallet dagtid. Det är verksamhetens behov som styr arbetstiderna. Ofta finns en möjlighet till viss flexibilitet i planering av arbetstid, men verksamhetens behov är alltid avgörande.

Arbetsuppgifter och arbetsort

Poliser kan fritt söka utannonserade tjänster, men det är Polismyndigheten som i slutänden avgör var och när man behöver tjänstgöra som polis. Verksamhetens behov är avgörande för beslut om placeringen av poliser.

Lön

Inom Polismyndigheten tillämpas individuell lönesättning och polisers lön och löneutveckling baseras på arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar. Offentlig verksamhet är inte löneledande.

Semester

I Sverige har alla anställda rätt till fem veckors semester. Som polis beror antalet semesterdagar på åldern. Poliser som är yngre än 30 år har 28 semesterdagar per år. Från och med det år man fyller 30 gäller 31 semesterdagar per år och från och med 40 års ålder 35 semesterdagar.

Föräldraledighet

Polisen är positiv till familjebildande. Ersättning vid föräldraledighet betalas av Försäkringskassan, men utöver det betalar arbetsgivaren ut en kompletterande ersättning. Sammanlagt ger det poliser cirka 90 procents ersättning av lönen under större delen av föräldraledigheten.

Pension

Polismyndigheten har ett förmånligt pensionsavtal.

Fysiska krav i polisyrket

Polisens arbetssituation kräver god fysik och hälsa. Träning, sömn, kost och att upprätthålla en god kondition ökar förmågan att hantera de komplexa situationerna i arbetet och motverkar skadlig stress.

Polisarbetet ställer stora krav på gott omdöme och genomtänkta bedömningar. Polisen måste också ha förmågan att ta snabba beslut, ibland under pressade förhållanden som en personlig hotbild.

Poliser arbetar vanligtvis skift. Det betyder arbetstider under tidiga morgnar, dagtid, sena kvällar och hela nätter. Ibland kan det vara kort tid mellan passen och det är tidvis svårt att ha regelbundna mattider. Ett sådant arbetssätt sliter givetvis på kroppen. En god hälsa är därför ett krav. Den enskilde polisen måste därför ta ansvar för sin sömn, kost och fysiska träning.

Faktorer som spelar in

Tung utrustning
Poliser i yttre tjänst bär mycket utrustning som sammanlagt väger 10-12 kg och bland annat består av skyddsväst, kommunikationsradio, batong och tjänstevapen. I vissa situationer behövs även tung skyddsväst, hjälm, sköld och förstärkningsvapen som ökar tyngden med flera kilo.

Den extra utrustningen kan ibland behöva bäras under många timmar. Därför är det viktigt med en god grundkondition, styrka, god stabilitet och uthållighet i rygg och bål.

Stillasittande arbete
Även om poliser till viss del är fysiskt aktiva är polisarbetet i större utsträckning stillasittande eller stillastående. Mycket tid spenderas i polisbilen för transport till olika uppdrag. Bevakningsuppdrag kan utföras både sittande i fordon och stillastående ute i olika väderlek och med varierande utrustning.

Alla uppdrag som utförts ska rapporteras. Under varje arbetspass sitter därför poliserna vid datorn. Stillasittandet, framförallt i polisbilen, har visat sig vara en faktor som riskerar att orsaka ryggbesvär. Det har också visat sig att den mest effektiva metoden mot ryggbesvär är fysisk träning.

Skaderisker
En liten men ändå avgörande del av polisyrket är våldsanvändningen. Även om den största delen av alla uppdrag genomförs helt utan tvång eller våld tvingas poliser då och då att använda våld och olika fysiska tekniker för att lyckas med uppdraget.

Våldsanvändningen är sällan utdragen i tid, men att växla från ett mer avslappnat sittande i polisbilen till att använda alla sina krafter för att få kontroll över en våldsam person ställer krav på både kondition, styrka och smidighet. Själva våldsanvändningen medför risk för skador om det inte finns en god grundfysik.

Tunga lyft
I polisens uppdrag ingår att hjälpa människor. Det kan handla om att omhänderta berusade personer och i vissa fall se till att de får vård. Ibland måste personer lyftas upp och till och med bäras längre sträckor.

Träna rätt

I handboken Träna rätt får du råd om träning, kost, sömn samt instruktioner och exempel på övningar.

Handboken Träna rätt