Fysiska krav i polisyrket

Polisens arbetssituation kräver god fysik och hälsa. Träning, sömn, kost och att upprätthålla en god kondition ökar förmågan att hantera de komplexa situationerna i arbetet och motverkar skadlig stress.

Bli Polis.

Polisarbetet ställer stora krav på gott omdöme och genomtänkta bedömningar. Polisen måste också ha förmågan att ta snabba beslut, ibland under pressade förhållanden som en personlig hotbild.

Poliser arbetar vanligtvis skift. Det betyder arbetstider under tidiga morgnar, dagtid, sena kvällar och hela nätter. Ibland kan det vara kort tid mellan passen och det är tidvis svårt att ha regelbundna mattider. Ett sådant arbetssätt sliter givetvis på kroppen. En god hälsa är därför ett krav. Den enskilde polisen måste därför ta ansvar för sin sömn, kost och fysiska träning.

Faktorer som spelar in

Tung utrustning

Poliser i yttre tjänst bär mycket utrustning som sammanlagt väger 10-12 kg och bland annat består av skyddsväst, kommunikationsradio, batong och tjänstevapen. I vissa situationer behövs även tung skyddsväst, hjälm, sköld och förstärkningsvapen som ökar tyngden med flera kilo.

Den extra utrustningen kan ibland behöva bäras under många timmar. Därför är det viktigt med en god grundkondition, styrka, god stabilitet och uthållighet i rygg och bål.

Stillasittande arbete

Även om poliser till viss del är fysiskt aktiva är polisarbetet i större utsträckning stillasittande eller stillastående. Mycket tid spenderas i polisbilen för transport till olika uppdrag. Bevakningsuppdrag kan utföras både sittande i fordon och stillastående ute i olika väderlek och med varierande utrustning.

Alla uppdrag som utförts ska rapporteras. Under varje arbetspass sitter därför poliserna vid datorn. Stillasittandet, framförallt i polisbilen, har visat sig vara en faktor som riskerar att orsaka ryggbesvär. Det har också visat sig att den mest effektiva metoden mot ryggbesvär är fysisk träning.

Skaderisker

En liten men ändå avgörande del av polisyrket är våldsanvändningen. Även om den största delen av alla uppdrag genomförs helt utan tvång eller våld tvingas poliser då och då att använda våld och olika fysiska tekniker för att lyckas med uppdraget.

Våldsanvändningen är sällan utdragen i tid, men att växla från ett mer avslappnat sittande i polisbilen till att använda alla sina krafter för att få kontroll över en våldsam person ställer krav på både kondition, styrka och smidighet. Själva våldsanvändningen medför risk för skador om det inte finns en god grundfysik.

Tunga lyft

I polisens uppdrag ingår att hjälpa människor. Det kan handla om att omhänderta berusade personer och i vissa fall se till att de får vård. Ibland måste personer lyftas upp och till och med bäras längre sträckor.

Träna allsidigt och regelbundet

På prövningen kommer din kondition och styrka att mätas. Är du frisk, har en god grundkondition samt tränar allsidigt och regelbundet några gånger i veckan bör du klara de fysiska testerna. I handboken Träna rätt finns råd om träning, kost, sömn och även exempel på övningar. 

Träna rätt

Till toppen