Löner och villkor

Polisyrket har villkor som är anpassade till polisens uppdrag. Polisen behöver vara tillgänglig dygnet runt, året runt och i hela landet. Lönen varierar bland annat beroende på arbetsuppgifter och prestation.

Polisers löner och villkor regleras i huvudsak genom avtal mellan arbetstagarorganisationer och arbetsgivare. Avtalen omförhandlas löpande och arbetsvillkoren kan komma att förändras.

Arbetstid

Polisarbete behövs dygnet runt, alla dagar om året. Arbetstiderna inom polisen anpassas alltid utifrån verksamhetens behov. Det innebär att arbetstiderna är olika för olika poliser beroende på arbetsuppgifter. På grund av att polisens verksamhet är händelsestyrd behöver arbetstidsförläggningen för poliser ibland ändras med kort framförhållning.

Poliser i yttre tjänst arbetar normalt treskift. Det innebär att man växelvis arbetar dag-, kvälls- och nattpass. De flesta poliser i yttre tjänst arbetar minst varannan helg.

Kriminalpoliser som arbetar med brottsutredning behövs också dygnet runt och under årets alla dagar, men i praktiken arbetar dock majoriteten i normalfallet dagtid. Det är verksamhetens behov som styr arbetstiderna. Ofta finns en möjlighet till viss flexibilitet i planering av arbetstid, men verksamhetens behov är alltid avgörande.

Arbetsuppgifter och arbetsort

Poliser kan fritt söka utannonserade tjänster, men det är Polismyndigheten som i slutänden avgör var och när man behöver tjänstgöra som polis. Verksamhetens behov är avgörande för beslut om placeringen av poliser.

Lön

Inom Polismyndigheten tillämpas individuell lönesättning och polisers lön och löneutveckling baseras på arbetsresultat, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och ansvar. Offentlig verksamhet är inte löneledande.

Semester

I Sverige har alla anställda rätt till fem veckors semester. Som polis beror antalet semesterdagar på åldern. Poliser som är yngre än 30 år har 28 semesterdagar per år. Från och med det år man fyller 30 gäller 31 semesterdagar per år och från och med 40 års ålder 35 semesterdagar.

Föräldraledighet

Polisen är positiv till familjebildande. Ersättning vid föräldraledighet betalas av Försäkringskassan, men utöver det betalar arbetsgivaren ut en kompletterande ersättning. Sammanlagt ger det poliser cirka 90 procents ersättning av lönen under större delen av föräldraledigheten.

Pension

Polismyndigheten har ett förmånligt pensionsavtal.

Relaterat innehåll

Till toppen