Svar på vanliga frågor om polisyrket

Hur blir man hundförare eller ridande polis? Är man för gammal för att söka till polisen vid 50? Varför måste man kunna simma för att bli polis? Polisen svarar på frågor om polisyrket och vad ska man tänka på om man vill bli polis.

Är man för gammal att söka till polisen vid 50?

Svar: Nej det finns ingen övre åldersgräns.

Hur säker är antagningsprocessen, utifrån de psykologiska testerna?

Svar: Det är beprövade och kvalitetssäkrade tester som används. Plikt- och prövningsverket genomför testerna på polisens uppdrag.

Kan man söka polisutbildningen om man inte är svensk medborgare?

Svar: Man behöver vara svensk medborgare för att söka polisutbildningen.

Kan man vara färgblind och komma in på polisutbildningen?

Svar: Nej, man måste ha normalt färgseende.

Hur blir man hundförare eller ridande polis?

Svar: Först läser man polisutbildningen och sedan vidareutbildar man sig.

På vilket sätt kommer ni att få fler personer att komma in på polisutbildningen, kommer testerna att ändras på något sätt eller blir det större klasser på skolorna?

Svar: År 2015 var det 300 platser per termin. Under 2017, 800 platser per termin. Hösten 2017 var det 625 personer som gick utbildningen en månad efter kursstart. Självklart vill vi fylla platserna, och vi ser över och justerar antagningsprocessen löpande, men i nuläget är det inte aktuellt att ändra kraven.

Vad innebär begåvningstestet?

Svar: Begåvningstestet är utvecklat för urval i antagningsprocessen och tanken är att man ska testas i bland annat logiskt tänkande och förmågan att se samband.

Får man ha belastnings eller förslitningsskador?

Svar: Du ska ha normal fysisk förmåga, som bland annat innebär att du inte får ha några belastnings- eller förslitningsskador som kan göra det svårare för dig att genomföra dina arbetsuppgifter som polis.

Finns det i nuläget ett satt datum då ni återinför spärrtider igen eller är beslutet permanent?

Svar: Januari 2020 när den nya kontinuerliga antagningsprocessen startade infördes spärrtider igen med 3, 12 och 24 månader beroende på vilket moment i prövningen som det berör. Läs mer: Spärrtider

Varför måste man kunna simma för att bli polis?

Svar: Som polis förväntas man kunna hantera många olika situationer, bland annat livräddning.