Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Uppföljning av volontärverksamheten 2015/Skåne

Varje höst har polisen i Skåne en rekryteringskampanj för att få nya volontärer och under hösten 2015 var det 190 sökande, varav 120 valdes ut och fick genomgå grundutbildningen under tre kvällar.

 Polisens volontärer Malmö C 2015 Polisens volontärer Malmö C

Volontärverksamheten i Skåne startade hösten 2010 med 30 volontärer i polisområde Malmö och 10 volontärer i lokalpolisområde Landskrona.

Verksamheten har sedan utvecklats och finns nu i hela Skåne där den bedrivs i linjeverksamheten med brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Polisen i region Syd/Skåne har sedan starten 2010 utbildat 760 volontärer.

Sammanlagt har volontärerna i Skåne varit med 13 847 timmar i brottsförebyggand (BF) verksamheten och till detta kommer grundutbildningen av nya volontärer med 1 080 timmar.

Totalt har våra engagerade volontärer varit med oss under 14 927 timmar 2015.

Uppföljning av volontärverksamheten 2015/Skåne

Område Antal uppdrag Antal volontärer Volontärtimmar
Polisområde Malmö 108 748 4 440
Polisområde mellersta Skåne 141 659 3 295
Söderslätt 48 190 950
Ystad 25 173 693
Landskrona 28 138 538
Helsingborg 37 254 1 017
Söderåsen 33 110 550
Kulla-Bjäre 65 316 1264
Polisområde nordöstra Skåne 64 275 1 100
Grundutbildning 3 120 1 080
Totalt 552 2983 14 927


Verksamhet vid polisen region Syd/Skåne

Det har under 2015 varit ett spännande år med många olika uppdrag av
skiftande karaktär. Det enskilt största uppdraget var i Lund vid valborgskom-menderingen där det var ca 90 volontärer som deltog tillsammans med ett stort antal poliser. Våra volontärer har också varit med vid olika kommenderingar, helgkvällar och även deltagit som goda figuranter vid olika övningar. Vid den stora flyktingströmmen under hösten var det flera volontärer som var tillsam-mans med polisen på Malmö Central. Då flera av våra volontärer har goda språkkunskaper och då framförallt i arabiska så var de goda tillgångar vid denna händelse.

Under året har Polismyndigheten publicerat tre nyhetsblad Skånevolontären, som har skickats ut till alla volontärer, internt i Polismyndigheten samt lagts ut på polisen.se

Under 2015/2016 arbetar vi vidare med ett bokningssystem för volontärverk-samheten på internet och använder nu det fullt ut i polisområde Malmö och polisområde södra Skåne. Målet är att systemet ska kunna användas i hela reg-ion Syd från och med 2016. Bokningssystemet gör verksamheten mer effektiv och möjligheterna för uppföljning blir bra. Förhoppningsvis ska det kunna an-vändas i flera regioner om intresse finns.

Volontärverksamhet och fördelar med den

  • Medborgarna får en möjlighet att engagera sig i sitt närområde i den brottsförebyggande verksamheten.
  • Fler vuxna är ute för att tillsammans med polisen öka tryggheten och
    arbeta brottsförebyggande.
  • Ett fint komplement till polisens arbete då vi får flera engagerade vuxna ute på kvällar och vid olika uppdrag
  • Ett bra komplement till polisen i det kommunikativa arbetet vid t ex
    demonstrationer och andra större kommenderingar
  • En medborgarinsyn i polisens arbete och förståelse för arbetet och många av volontärerna är intresserade att eventuellt bli poliser i framti-den (30 volontärer har börjat på PHS sedan starten 2010 i Skåne och 10 har fått civila tjänster inom myndigheten.)

Polisens volontärer Malmö C 2015 Polisens volontärer Malmö C 2015

Det är verkligen roligt att jobba med de poliser som arbetar som volontärsamordnare i polisområdena och som gör det på ett så härligt engagerat sätt som uppskattas, inte främst hos våra volontärer.

Ett stort tack till alla som har arbetat med detta för ett mycket bra och
utvecklande 2015 för vår volontärverksamhet.

 Polisens volontärer Davidshall Malmö 2015

/Richard Hultemark
Ansvarig för volontärverksamheten
Polismyndigheten, region Syd/Skåne.

Till toppen