Att ansöka

Ansökningsomgångar

Sista ansökningsomgången för programperioden genomfördes våren 2021. Inga nya ansökningsomgångar planeras.

Om utlysningar inom ISF i den nya programperioden 2021-2027

Om utlysningar inom BMVI i den nya programperioden 2021-2027

Dokument

Handledning för projekt

Guide inför ansökan version 2019-03-29

Presentation skrivarstuga 2020

Bedömningskriterier

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
fondsekretariatet@polisen.se

Telefon
Gruppchef Christina Jansson, 010-563 26 19
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41 

Postadress
Polismyndigheten
EA Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet
F18
106 75 Stockholm

EU Fonden för inre säkerhet