Att ansöka

Vem kan söka medel?

Instrumentet vänder sig till nationella myndigheter på gränsförvaltnings- och viseringsområdet.

Vad kan du söka medel för?

Projektmedel ska i första hand gå till utvecklingsinsatser som bidrar till att förebygga och upptäcka gränsöverskridande brottslighet som t ex människohandel, människosmuggling och terrorism. En öronmärkt del av budgeten kan gå till förvaltning och underhåll. Nationellt mervärde, liksom åtgärdernas EU-mervärde kommer att väga tungt vid tilldelning av medel.

Exempel på aktiviteter:

  • Utveckling och uppgradering av storskaliga IT-system.
  • Utbildningsinsatser inklusive andra förmågehöjande aktiviteter.
  • Gemensamma operativa insatser.
  • Studier, pilotprojekt, analyser, övervakning och utvärdering.
  • Utveckling, test och införandet av nya metoder, strategier, arbetssätt och verksamhetsprocesser.
  • Åtgärda rekommendationer från Schengenutvärderingar.

Åtgärder i samband med inre utlänningskontroll och återinförda gränskontroller vid inre gräns kan inte genomföras med finansiering från BMVI och inte heller åtgärder vars främsta syfte är kontroll av varor.

Utlysningar

Den första utlysningen för instrumentet vänder sig till nationella myndigheter som verkar inom området gränskontroll och viseringar. Utlysningen öppnar den 28 februari 2022 och är öppen i en månad.

Beslut om vilka projektförslag som får lämnas in fattades den 10 december 2021. Myndigheter som kan lämna in projektförslag är Kustbevakningen, Migrationsverket och Polismyndigheten.

En länk till utlysningen kommer att publiceras här.

Sista dag att ansöka om medel är den 31 mars.

Den 8 mars anordnas en skrivarstuga för berörda myndigheter. På skrivarstugan går vi steg för steg igenom hur man går tillväga när man söker i vårt elektroniska system. Vi går även igenom ansökningsformulärets frågor, hur budgeten för projektet ska läggas upp, samt vilka bilagor som ska skickas in.

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
fondsekretariatet@polisen.se

Telefon
Gruppchef Christina Jansson, 010-563 26 19
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 alternativt Controller Anna Paganus, 010-563 07 41 

Postadress
Polismyndigheten
EA Sekretariatet för EU:s fond för inre säkerhet
F18
106 75 Stockholm

EU:s flagga med guldstjärnor mot blå botten samt texten "Medfinansieras av Europeiska unionen".