Interpol - världens största internationella polisorganisation

Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet.

Interpol är en mellanstatlig polisorganisation med 190 medlemsländer och därmed världens största internationella polisorganisation.

Interpols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna i arbetet mot gränsöverskridande brottslighet.

Medlemsländerna samarbetar inom ramen för respektive medlemslands nationella lagstiftning. Samarbetet är inte "tvingande" på det sätt som samarbetet inom EU är reglerat, utan bygger helt på förtroende och samarbetsvilja.

Interpol ska enligt sin konstitution inte arbeta med ärenden som har politiska, rasistiska, religiösa eller militära förtecken.

Länder delar information för effektivare brottsbekämpning

Genom Interpol och dess kommunikationssystem I-24/7 har svensk polis tillgång till kommunikation med samtliga medlemsländer och Interpols databaser.

Databaserna innehåller information om till exempel internationellt efterlysta personer, stulna resedokument, stulna fordon, stulna konstföremål och stulna vapen. Det finns också ett dna- och fingeravtrycksregister samt en bilddatabas över sexuella övergrepp på barn.

Med hjälp av Interpols så kallade ”notiser” kan man eftersöka personer av olika anledningar, till exempel personer efterlysta för brott, försvunna personer eller oidentifierade avlidna personer.

Samarbetet skapar bättre förutsättningar för medlemsstaternas polisorganisationer att tillsammans bekämpa en alltmer gränsöverskridande brottslighet. 

Nationella operativa avdelningen samordnar i Sverige

Interpols högkvarter ligger i Lyon, Frankrike. Interpol har nyligen öppnat ett kontor i Singapore (Global Complex for Innovation, IGCI) som fokuserar på cyberkriminalitet.

I varje medlemsland finns en nationell byrå som är den utpekade kontaktpunkten med generalsekretariatet, de regionala kontoren och medlemsländerna. Sveriges Interpolkontor finns vid SPOC på den nationella operativa avdelningen (noa). SPOC är bemannat dygnet runt.

Relaterat innehåll