Ett planerat tekniskt underhåll på polisen.se gör att vissa funktioner, som formulär och filtreringar, inte fungerar fullt ut. Tack för ditt tålamod!

Att ansöka

Ansökningsomgångar

Sista ansökningsomgången för programperioden genomfördes våren 2021. Inga nya ansökningsomgångar planeras.

Om utlysningar inom ISF i den nya programperioden 2021-2027

Om utlysningar inom BMVI i den nya programperioden 2021-2027

Dokument

Handledning för projekt

Guide inför ansökan version 2019-03-29

Presentation skrivarstuga 2020

Bedömningskriterier

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
eu-fonder@polisen.se

Telefon
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU Fonden för inre säkerhet