Att ansöka

Ansökningsomgångar

Sista ansökningsomgången för programperioden genomfördes våren 2021. Inga nya ansökningsomgångar planeras.

Om utlysningar inom ISF i den nya programperioden 2021-2027

Om utlysningar inom BMVI i den nya programperioden 2021-2027

Dokument

Handledning för projekt

Guide inför ansökan version 2019-03-29

Presentation skrivarstuga 2020

Bedömningskriterier

Kontaktuppgifter för mer information

E-post
eu-fonder@polisen.se

Telefon
Gruppchef Helga Levin, 010- 563 73 14
Projektkoordinator Teresa Klett, 010-563 26 20
Projektadministratör Carina Malmberg, 010-564 17 96
Programexpert Carina Hammar, 010-564 17 42
Jurist Mathias Lassinantti Jansson, 010-563 94 86

För finansiella frågor, kontakta Ekonom Alaa Altayeb, 010-564 17 63 

Postadress:
Polismyndigheten
EA Gruppen för EU-fonder
F18
106 75 Stockholm

EU Fonden för inre säkerhet