Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Studenter berättar om examensarbeten hos polisen

Polisens it-avdelning tar i mån av tid och möjlighet emot studenter som vill göra sitt examensjobb. Här berättar exjobbare om sina examensarbeten på it-avdelningen.

Christians exjobb om hur systemisolation kan införas i container-miljöer

Christian Abdelmassih

Vem är du?

Jag heter Christian Abdelmassih och jag har just blivit civilingenjör! Tidigare läste jag Datalogi-mastern under civilingenjörsprogrammet Medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skrev mitt avslutande examensarbete hos Polismyndighetens it-avdelning under vårterminen 2018. 

Vad fick dig att söka till polisens it?

Flera saker! För det första så omfattar polisens it-avdelning verkligen allt inom it. Från app- och webbutveckling till hantering av infrastruktur, brandväggar och server-miljöer. Att polisen dessutom är en offentlig myndighet och inte en kommersiell eller vinstdrivande verksamhet gör det extra intressant eftersom tekniska utmaningar måste lösas in-house och inte bara kan outsourcas till externa leverantörer. Det gör att väldigt mycket spetskompetens samlas under samma tak.

I mitt fall var polisens höga krav på it-säkerhet avgörande. Eftersom en säkerhetsrisk skulle kunna innebära en skada på allt från individ till nation så formas ett landskap där man måste ta hänsyn till risker som industrin sällan behöver tänka på. Då jag ville göra ett examensarbete om it-säkerhet inom moln-arkitektur så blev det därför självklart!

Vad handlade ditt exjobb om?

Alla mobilappar, datorprogram eller websidor kommunicerar oftast med externa system uppe i molnet för att kunna till exempel hantera inloggning och lagra information. För att isolera de externa systemen från varandra så körs de oftast i emulerade datormaskiner, så kallade virtuella maskiner. Denna virtualisering innebär att en dator kan, genom de virtuella maskinerna, köra väldigt många olika system samtidigt på ett sätt som är säkert – en säkerhetsrisk i ett system betyder inte att ett annat system drabbas. Ett problem dock som detta medför är att virtualiseringen kräver mer datorresurser än själva systemen. Detta gör att det blir säkert men kostsamt sett ur flexibilitet och ekonomi.

I syfte att minska denna resursåtgång och erbjuda större flexibilitet så har en ny typ av virtualisering blivit populär där begreppet virtuella maskinerna byts ut mot "containers". Dessa containers erbjuder en lättare form av virtualisering och emulerar inte hela datormaskiner utan nästan bara systemen. Detta medför att hela miljön blir enklare att hantera och kräver mindre resurser. Nackdelen är att det sker på bekostnad av systemisolation, något som Polismyndigheten prioriterar högt.

Mitt examensarbete handlar om att utforska hur systemisolation kan införas i container-miljöer. Resultat jag kom fram till omfattar ett antal molnbaserade arkitekturer och förslag kring hur systemisolation kan nå upp till en grad så att den uppfyller myndighetens kravbild. Med det så ger examensarbetet som helhet en vägledning kring hur containers kan adopteras och dess implikationer på molnets arkitektur. Detta gör resultatet intressant för många parter med höga säkerhetskrav så som myndigheter, banker, finansinstitut samt molnleverantörer.

Om examensarbetet låter spännande kan det läsas här: Container Orchestration in Security Demanding Environments at the Swedish Police Authority.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Att få jobba med så otroligt kompetenta människor och det gedigna engagemanget kring mitt examensarbete från både kollegor och chefer. Att den typen av tillgång till kunskap och motivation har verkligen underlättat arbetet! Det är tydligt att exjobbare uppskattas och har en plats i myndighetens verksamhet.

Samtidigt är kan bidragandet till samhällsnyttan inte understrykas nog. Det gör att dagarna känns rätt annorlunda från att jobba på ett vinstdrivande företagen.

Om Christian

Nyexaminerad civilingenjör med ett stort intresse för it säkerhet, utveckling och plattformslösningar. Spenderar helst fritiden på resande fot, gärna ätandes. Föredrar te framför kaffe.

Julia och Emelies exjobb om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt

Emelie Wangborg och Julia von Heijne

Vilka är ni?

Vi heter Julia von Heijne och Emelie Wängborg och tog examen från Civilingenjör i Industriell Ekonomi, inriktning Datateknik och kommunikation på KTH våren 2018.

Vad fick er att söka till polisens it?

Vi träffade polisens it under D-dagen på KTH hösten 2017. Senare hittade vi en annons på KTH:s exjobbsportal upplagd av polisens it som passade vårt intresseområde, organisationslära i kombination med datateknik. Efter flera processer med olika potentiella arbetsgivare valde vi att skriva exjobb här på polisen, och är väldigt nöjda med valet.

Vi tyckte det var en spännande och komplex organisation att studera, med samhällsnyttan som mål och höga säkerhetskrav som genomsyrar verksamheten. Ämnet för exjobbet låg nära det vi var intresserade av att jobba med efter examen, agila metoder och teamcoachning – och det är faktiskt precis vad vi gör idag! Dessutom var vår exjobbshandledare på polisens it, Liv Larsen, fruktansvärt kompetent och trevlig.

Vad handlade ert exjobb om?

Polismyndigheten har som mål att utveckla verksamheten och skapa framgång tillsammans (Polismyndighetens uppdrag och mål). Därför är det intressant att utveckla metoder som underlättar att arbeta bättre tillsammans för team på it-avdelningen. Vårt exjobb Teamspegeln undersökte om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt.

Teamspegeln, den workshop-metod vi tog fram och undersökte, är baserad på Spotify Squad Health Check och ger team en ram för att själva utveckla sitt arbetssätt. Baserat på flera möten och intervjuer utformade vi workshop-metoden, och höll sedan i 14 workshops med 7 olika team. Resultaten visade att Teamspegeln kan fylla olika behov för olika team. Med avstamp i vårt exjobb fortsätter vi idag som anställda att iterera Teamspegelns utformning baserat på olika teams behov.

Låter det spännande? Du kan läsa hela vårt arbete här: The Team Mirror: A Constructivist Study of an Agile Method for Team Development

Vad har varit roligast med exjobbet?

Det absolut roligaste var att hålla i workshops och få träffa team med både hög kompetens och stort engagemang. Överlag var engagemanget från organisationen stort, framför allt från workshop-deltagare och handledare, men även från gruppchefer och andra anställda. Många tog sig tid för oss och stödet fanns alltid där.

Det var också kul att vara flera exjobbare inom samma organisation. Att lära känna andra i samma situation hade många fördelar, både gemenskap och kunskapsutbyte. När vi alla höll i vår slutpresentation var det även roligt att se intresset från organisationen. Det kändes som att vi faktiskt hade gjort något av värde för organisationen, och inte bara producerat ett akademiskt arbete. Genom hela processen var det tydligt hur pass mycket samhällsnyttan genomsyrar alla delar av verksamheten.

Om Julia och Emelie

Julia är en nybakad civilingenjör med ett brett it-intresse som sträcker sig från programmering, frontendutveckling och UX till arbetssätt, agila metoder och teamcoachning. Fritiden spenderas oftast med musikalrelaterade aktiviteter som spex, sång och dans. Är i grunden hästtjej.

Emelie är en nybakad civilingenjör med intresse för it i kombination med människor och processer. Bygger muskler på fritiden som BodyPump-instruktör och utövar mindre vågade experiment i köket, varvat med pauser för lite traditionell gameing. Föredrar RPGs framför FPS.

Till toppen