Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisen som arbetsplats

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi finns över hela landet och arbetar dygnet runt året runt för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Medarbetare vid polisen

Polisens värdegrund

Polisens värdegrund tydliggör för oss själva och omvärlden vad vi står för och hur vi agerar i olika situationer. Värdegrunden är en utgångspunkt för att bygga, utveckla eller förändra organisationens riktning, varumärke och kultur.

Polisens uppdrag är att öka tryggheten och minska brottsligheten. Uppdraget styr vad vi ska göra, medan värdegrunden vägleder oss i hur vi ska utföra uppdraget och utveckla verksamheten.

Vi genomför vårt uppdrag professionellt och skapar förtroende genom att vara:

  • Engagerade – med ansvar och respekt. Vi tar ansvar för vår uppgift och värnar om allas lika värde.
  • Effektiva – för resultat och utveckling. Vi är fokuserade på resultat, samarbete och ständig utveckling.
  • Tillgängliga – för allmänheten och för varandra. Vi är hjälpsamma, flexibla och stödjande.

Vår organisation

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet, och leds av en chef som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Det är regeringen som utser rikspolischefen.

Polismyndighetens organisation

Kompetensförsörjning

Kompetensförsörjningen inom polisen fokuserar både kärnverksamheten och gemensam verksamhet. Kortfattat så handlar kompetensförsörjning om att ha rätt person på rätt plats vid rätt tidpunkt. För att det ska fungera arbetar polisen ständigt med att attrahera, rekrytera, utveckla och avveckla kompetens på ett så genomtänkt och effektivt sätt som möjligt.

Arbetsmiljöfrågor

Inom ramen för kompetensförsörjning arbetar polisen också med arbetsmiljöfrågor, både nationellt och lokalt. Arbetet är i stora delar förebyggande och polisen strävar ständigt efter att öka hälsan och välmåendet bland medarbetarna. Ett annat viktigt område inom arbetsmiljön är att stötta medarbetare som i sitt arbete varit utsatta för våld eller hot.

Likabehandling

Polisen jobbar med att göra likabehandling till en naturlig del av verksamheten. Polisen ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför.

Polismyndighetens förebyggande och främjande arbete syftar till att motverka diskriminering och verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Säkerhetsprövning vid rekrytering

När vi rekryterar måste du som ansöker nästan alltid genomgå en säkerhetsprövning, till exempel registerkontroll och en särskild intervju.

Säkerhetsprövning

Krigsplacering

Som medarbetare på Polismyndigheten är du skyldig att tjänstgöra under höjd beredskap och krig.

Krigsplacering vid Polismyndigheten

Till toppen