Säkerhetsprövning vid rekrytering

När vi rekryterar måste du som ansöker nästan alltid genomgå en säkerhetsprövning, till exempel registerkontroll och en särskild intervju.

Säkerhetsprövningen sker efter att du varit på din vanliga intervju och du måste själv godkänna att du genomgår prövningen.

Placering i säkerhetsklass

Inom polisen finns säkerhetsklasserna 1, 2 och 3. De flesta medarbetare är placerade i säkerhetsklass 3. Skillnaden mellan säkerhetsklasserna beror på i vilken omfattning du, genom din anställning eller ditt uppdrag, får ta del av sekretessbelagda uppgifter.

Så går säkerhetsprövningen till

Vid säkerhetsprövningen klarläggs dina personliga egenskaper och andra personliga förhållanden ur ett säkerhetsperspektiv. I prövningen ingår registerkontroll och säkerhetsprövningsintervju, samt en särskild personutredning för tjänster inom säkerhetsklass 1 och 2. Personutredningen innebär att vi tar in fler uppgifter om dig och även kotrollerar eventuell make, maka, registrerad partner eller sambo.

I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövningen och blanketter att skriva under. Du måste lämna ditt samtycke innan vi kan påbörja prövningen.

Beslut om säkerhetsprövningen

Säkerhetspolisen kontrollerar alla uppgifter som ingår i din säkerhetsprövning och lämnar beslutet till Polismyndigheten. Det kan ta upp till 8 veckor för oss att få beslutet från Säkerhetspolisen, men det kan också gå snabbare. När vi har fått beslutet kontaktar vi dig. Det går inte att överklaga beslutet. Om du av någon anledning inte klarar säkerhetsprövningen kommer du inte att få information om varför.