Jobba hos oss - insatsstyrkan

I huvudsak är det insatspoliser som rekryteras till nationella insatsstyrkan men även tjänster inom support, utbildning och operativa funktioner efterfrågas. Rekrytering sker både internt inom polisen och externt.

Nationella insatsstyrkan

Medarbetare på NI

Nationella insatsstyrkan har ett välutvecklat medarbetarskap där uppdraget och sektionens roll lyser starkt. Utrymmet för medarbetare är stort och verksamheten leds med en stark kultur som utgår från gemensamma värderingar.

Motivation, samspel med kollegor och stort ansvarstagande är nycklar som gör NI till en fantastisk arbetsplats. Det är även tydligt att medarbetare utvecklar stor tillit till sig själva och andra, utvecklas att kunna hantera stor frihet och förmåga att leda sig själv oberoende situation eller roll. Tillsammans med ett välutvecklat ledarskap och tydligt uppdrag så skapas en god arbetsmiljö som ger stor personlig utveckling.

Arbeta som insatspolis vid NI

I tjänsten som insatspolis ingår man i en insatsgrupp. Förutom operativa insatser genomförs återkommande utbildningsinsatser för grundförmågan som insatspolis samt utvecklingsverksamhet inom specialistområdet. Fördelningen är ungefär att 50 procent av arbetstiden avsätts för utbildning och övning.

NI har beredskap dygnet runt, året om och i arbetet ingår även att ha beredskap ett antal veckor varje år. Under dessa veckor ska insatspolisen snabbt kunna gå i tjänst vid händelse av larm.

Frågor och svar om rekrytering

Läs ett reportage om NI i Dagens Nyheter: Nationella insatsstyrkan inifrån

Läs ett reportage om NI i tidningen Svensk Polis: Mer terror kräver mer styrka

Söka tjänst som insatspolis

Ansökningstiden  för kommande rekrytering sker 16 september till 14 oktober  2019. Rekrytering av insatspoliser till NI sker med regelbundenhet, ungefär vartannat år. 

Rekrytering av insatspoliser görs både internt i polisen och externt från några närliggande myndigheter.

Behörighet att söka till funktionen insatspolis vid NI

För att vara behörig att söka funktion som insatspolis måste man senast den 1 januari 2020 ha polisexamen eller utbildning och viss yrkeserfarenhet från någon av följande myndigheter:

 • Polisiär grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat.
 • Minst fyra års anställning vid Försvarsmaken (exempelvis GSS/T eller GSS/K) inklusive Försvarsmaktens militära grundutbildning. Den totala aktiva tjänstgöringstiden, inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildad på pistol 88 med godkänt resultat.
 • Kustbevakningens grundutbildning inklusive aspiranttjänstgöring med godkänt resultat inklusive minst fyra års tjänstgöring inom Kustbevakningen. Den aktiva tjänstgörningstiden inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.
 • Tullverkets grundutbildning inklusive minst fyra års tjänstgöring inom den brottsbekämpande verksamheten. Den aktiva tjänstgörningstiden inklusive grundutbildning, måste minst uppgå till 24 månader. Grundbehörighet till polisutbildningen. Utbildats och burit tjänstevapen i myndighetsutövning.

Sökande som får anställning och inte är polisutbildad kommer utbildas till poliser i enlighet med Polisutbildning för specialister, förordning 2014:1105, Riksdagens webbplats. Denna utbildning är kortare än den normala polisutbildningen och grundar sig på att studenten har tidigare utbildning och erfarenhet. I rekryteringsprocessen görs en särskild bedömning att den sökande har mycket god potential att tillgodogöra sig utbildningen. 

Sökande som inte har polisexamen måste uppfylla de generella behörighetskraven för polisutbildningen. Beakta särskilt:

 • Giltigt svenskt körkort (B-behörighet), ej automat.
 • Grundläggande högskolebehörighet.
 • Särskild behörighet för polisutbildningen.

Information om behörighet och antagningskrav till polisutbildningen

Personliga egenskaper

För tjänsten som insatspolis vid NI läggs stor vikt vid de personliga egenskaperna och det krävs att du:

 • Har ansvarskänsla.
 • Har en mycket god förmåga att fatta rätt beslut under påfrestande förhållanden.
 • Fungerar bra i grupp samt är öppen, ärlig och empatisk.
 • Är ihärdig och inte förhindras av motgångar för att slutföra en arbetsuppgift.
 • Är flexibel och har förmåga att förhålla dig till ändrade förutsättningar.
 • Är kreativ och kan se flera lösningar på problem.
 • När situationen kräver kan ta initiativ och visa beslutsamhet.
 • Har mod att utföra riskfyllda arbetsuppgifter
 • Har mycket god fysik samt mycket god vattenvana.
 • Har fallenhet för skytte och taktik.
 • Är fullt frisk enligt följande:
  - Normal hörsel.
  - Normal rörlighet i skelett och muskulatur.
  - Inga hudsjukdomar eller återkommande eksem.
  - Inga sjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande medicinering.
  - Normalt färgseende.
  - Inga ögonsjukdomar som kräver kontinuerlig eller återkommande behandling.
  - Fullgod syn utan korrektion (kontaktlinser), 0,7 på enskilt öga och 0,8bilateralt.
  Kirurgiskt synkorrigerade som klarar sluttest och genomför grundutbildning med godkänt resultat kan tjänstgöra vid NI, dock med reservation för dyktjänst där enbart de som korrigerat sin syn med LASEK-metoden kan tas ut.

Fysiska krav

Dessa fysiska minimikrav behöver vara uppfyllda för att kunna söka som insatspolis vid NI:

 • Chins med 25 kilo – 3 repetitioner
 • Dips med 25 kilo – 6 repetitioner
 • Marklyft 120 kilo – 6 repetitioner
 • Repklättring – 5 meter
 • Harres test – 13 sekunder
 • Beeptest – Nivå 11.5
 • Coopertest – 2800 meter på 12 minuter