Studenter berättar om examensarbeten och praktik på polisens it-avdelning

Polisens IT-avdelning tar i mån av tid och möjlighet emot studenter som vill göra sitt examensjobb eller praktik. Här berättar Peter om sitt examensarbete och Simon om sin praktik på IT-avdelningen.

Peters exjobb om att minska riskerna med strukturförändringar i databaser

Peter Jonsson

Bild: Louise Hjelmskog

Vem är du?

Jag heter Peter Jonsson och har precis blivit civilingenjör i datateknik. Under fem år har jag studerat på KTH och jag har skrivit mitt examensarbete hos Polismyndighetens it-avdelning under våren 2019 – och nu är jag anställd här.

Vad fick dig att söka till polisens IT?

Polismyndigheten har ett väletablerat och sunt förhållningssätt till informations- och datasäkerhet, vilket dessvärre inte alltid är givet. Det ställs höga krav på kvalitet och tillförlitlighet – något som skapar en motiverande utmaning.

För min del känns det även bra att bidra med något som i slutändan gynnar hela den svenska befolkningen. Som offentlig verksamhet kan man även prioritera efter behov istället för att öka vinstutdelningen. Av den anledningen är Polismyndighetens IT-avdelning ett naturligt val för någon som gillar tekniska utmaningar och som vill bidra till samhället.

Vad handlade ditt exjobb om?

Datalagring är en central del av nästan alla datorprogram och applikationer. För att det ska gå att hantera lagrad data från ett program behövs databaser. Fördefinierade strukturer i hur data lagras gör det både snabbt och enkelt att koppla ihop större datamängder med varandra – en förutsättning för digitala plattformar. Ett problem med detta är dock att det är komplicerat att förändra den struktur som redan är fastställd och att man i samband med att man gör detta kan göra databasen obrukbar. Trots detta måste man ständigt göra olika ändringar för att tillgodose nya eller förändrade behov.

För att minimera felkällorna behöver man testa de strukturella förändringar som man vill genomföra. Detta kan dock vara svårt i och med att vissa system kan innehålla oerhört känslig information. Detta gäller i synnerhet för Polismyndigheten som hanterar uppgifter om bland annat vittnesmål och lagförda medborgare. Lagrad data spelar också en stor roll i huruvida man kan ändra databasstrukturen. Dessvärre kan man inte använda riktig data för att testa förändringar eftersom detta läcker information.

Mitt arbete går ut på att förhindra de fel som kan uppstå i samband med att man gör ändringar i databasers struktur. För att minimera riskerna har jag utvecklat en metod för att automatisk generera testfall som kan verifiera att strukturförändringar går att genomföra i en databas. Min metod gör detta helt utan kännedom av lagrad data och kontrollerar istället att vissa förväntningar uppfylls. På så sätt kan man minska riskerna med strukturförändringar i databaser utan att kompromissa med informationssäkerheten.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Det har varit oerhört roligt att utforma en idé som jag sedan har utvecklat konceptuellt och implementerat. När jag sedan körde mina tester och såg att det fungerade var det helt magiskt. Jag tror även att min metod kan komma till nytta genom ökad tillförlitlighet.

Utöver detta har det också varit roligt att träffa alla underbara människor som arbetar hos Polismyndigheten och som har både motiverat och utmanat mig och mitt arbete. Mitt förtroende för myndigheten har definitivt ökat under våren.

Om Peter

Civilingenjör i datateknik som har haft ett intresse för datorer sedan ettan i grundskolan. Brinner för digitalisering och automation. Promenerar gärna på fritiden eller experimenterar med nya digitala tekniker.


Simons praktik inom DevOps

Simon Marchesan

Bild: Louise Hjelmskog

Vem är du?

Jag heter Simon Marchesan och är nyanställd här hos polisen efter att ha ägnat våren 2019 med att ha praktik på myndigheten eller så kallad LIA (Lärande i arbete).

Jag kommer från Nackademin där jag har gått utbildningen DevOps-Engineer som är en 2-årig YH-utbildning där en termin ägnas åt praktik samt examensarbete ute hos ett företag.

Vad fick dig att söka till polisens IT?

Jag kontaktade Liv som är chef för gruppen utvecklingsstöd och virtualisering angående en tjänst som jag tyckte kändes relevant för min utbildning och frågade henne om det var möjligt att komma in och utföra dessa uppgifter i rollen som praktikant.

Jag tyckte även att polisen som arbetsplats lät väldigt intressant eftersom all systemutveckling och infrastruktur körs in house, vilket jag tyckte skulle passa bra då min målsättning är att fortsätta bygga och utveckla den bredden som jag hade lagt grund för under utbildningen, samt att jag ville utveckla ett riktigt bra säkerhetstänk som jag hoppades att få hjälp med under min praktik.

Vad har du gjort under din praktik?

LIA-periodens huvudsyfte är att man ska komma ut på en arbetsplats och aktivt arbeta med uppgifter som rör yrkesrollen samt att förstå hur arbetsrollen ser ut och fungerar i verkligheten.

Jag blev snabbt en i teamet och fick utföra liknande uppgifter som de erfarna teknikspecialisterna arbetade med, fast med fokus på att jag skulle lära mig och utvecklas i rollen.

Jag har även jobbat med ett examensarbete under praktiken där jag har fått ta på mig en lite större uppgift som jag har utrett, utvecklat och implementerat.

Vad har varit roligast med praktiken?

Att få vara med och bidra i att min grupp och polisen som helhet utvecklas genom att min röst blir hörd och att man lyssnar på mina tankar och idéer.
Det har också varit kul och väldigt inspirerande att vara omgiven av engagerade och väldigt kompetenta medarbetare som gärna har hjälpt till och förklarat när man har haft frågor.

Liv har också varit mån om min utveckling genom att bland annat låta mig besöka andra team på verksamhetspraktik där jag fick chansen att följa medarbetare när de arbetade för att öka min förståelse över hur och vad andra grupper jobbar med här på polisens IT-avdelning.

Om Simon

Nyexaminerad från Yrkeshögskola och som har ett brett it och teknikintresse som bara växer och växer. När jag ska spendera tid på annat så gör jag det gärna tillsammans med vänner och familj.


Christians exjobb om hur systemisolation kan införas i container-miljöer

Christian Abdelmassih

Bild: Louise Hjelmskog

Vem är du?

Jag heter Christian Abdelmassih och jag har just blivit civilingenjör! Tidigare läste jag Datalogi-mastern under civilingenjörsprogrammet Medieteknik på Kungliga Tekniska Högskolan. Jag skrev mitt avslutande examensarbete hos Polismyndighetens IT-avdelning under vårterminen 2018. 

Vad fick dig att söka till polisens it?

Flera saker! För det första så omfattar polisens IT-avdelning verkligen allt inom IT. Från app- och webbutveckling till hantering av infrastruktur, brandväggar och server-miljöer. Att polisen dessutom är en offentlig myndighet och inte en kommersiell eller vinstdrivande verksamhet gör det extra intressant eftersom tekniska utmaningar måste lösas in-house och inte bara kan outsourcas till externa leverantörer. Det gör att väldigt mycket spetskompetens samlas under samma tak.

I mitt fall var polisens höga krav på it-säkerhet avgörande. Eftersom en säkerhetsrisk skulle kunna innebära en skada på allt från individ till nation så formas ett landskap där man måste ta hänsyn till risker som industrin sällan behöver tänka på. Då jag ville göra ett examensarbete om IT-säkerhet inom moln-arkitektur så blev det därför självklart!

Vad handlade ditt exjobb om?

Alla mobilappar, datorprogram eller websidor kommunicerar oftast med externa system uppe i molnet för att kunna till exempel hantera inloggning och lagra information. För att isolera de externa systemen från varandra så körs de oftast i emulerade datormaskiner, så kallade virtuella maskiner. Denna virtualisering innebär att en dator kan, genom de virtuella maskinerna, köra väldigt många olika system samtidigt på ett sätt som är säkert – en säkerhetsrisk i ett system betyder inte att ett annat system drabbas. Ett problem dock som detta medför är att virtualiseringen kräver mer datorresurser än själva systemen. Detta gör att det blir säkert men kostsamt sett ur flexibilitet och ekonomi.

I syfte att minska denna resursåtgång och erbjuda större flexibilitet så har en ny typ av virtualisering blivit populär där begreppet virtuella maskinerna byts ut mot "containers". Dessa containers erbjuder en lättare form av virtualisering och emulerar inte hela datormaskiner utan nästan bara systemen. Detta medför att hela miljön blir enklare att hantera och kräver mindre resurser. Nackdelen är att det sker på bekostnad av systemisolation, något som Polismyndigheten prioriterar högt.

Mitt examensarbete handlar om att utforska hur systemisolation kan införas i container-miljöer. Resultat jag kom fram till omfattar ett antal molnbaserade arkitekturer och förslag kring hur systemisolation kan nå upp till en grad så att den uppfyller myndighetens kravbild. Med det så ger examensarbetet som helhet en vägledning kring hur containers kan adopteras och dess implikationer på molnets arkitektur. Detta gör resultatet intressant för många parter med höga säkerhetskrav så som myndigheter, banker, finansinstitut samt molnleverantörer.

Om examensarbetet låter spännande kan det läsas här: Container Orchestration in Security Demanding Environments at the Swedish Police Authority.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Att få jobba med så otroligt kompetenta människor och det gedigna engagemanget kring mitt examensarbete från både kollegor och chefer. Att den typen av tillgång till kunskap och motivation har verkligen underlättat arbetet! Det är tydligt att exjobbare uppskattas och har en plats i myndighetens verksamhet.

Samtidigt är kan bidragandet till samhällsnyttan inte understrykas nog. Det gör att dagarna känns rätt annorlunda från att jobba på ett vinstdrivande företagen.

Om Christian

-Nyexaminerad civilingenjör med ett stort intresse för IT-säkerhet, utveckling och plattformslösningar. Spenderar helst fritiden på resande fot, gärna ätandes. Föredrar te framför kaffe.


Julia och Emelies exjobb om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt

Emelie Wangborg och Julia von Heijne

Bild: Louise Hjelmskog

Vilka är ni?

Vi heter Julia von Heijne och Emelie Wängborg och tog examen från Civilingenjör i Industriell Ekonomi, inriktning Datateknik och kommunikation på KTH våren 2018.

Vad fick er att söka till polisens it?

Vi träffade polisens it under D-dagen på KTH hösten 2017. Senare hittade vi en annons på KTH:s exjobbsportal upplagd av polisens it som passade vårt intresseområde, organisationslära i kombination med datateknik. Efter flera processer med olika potentiella arbetsgivare valde vi att skriva exjobb här på polisen, och är väldigt nöjda med valet.

Vi tyckte det var en spännande och komplex organisation att studera, med samhällsnyttan som mål och höga säkerhetskrav som genomsyrar verksamheten. Ämnet för exjobbet låg nära det vi var intresserade av att jobba med efter examen, agila metoder och teamcoachning – och det är faktiskt precis vad vi gör idag! Dessutom var vår exjobbshandledare på polisens it, Liv Larsen, fruktansvärt kompetent och trevlig.

Vad handlade ert exjobb om?

Polismyndigheten har som mål att utveckla verksamheten och skapa framgång tillsammans (Polismyndighetens uppdrag och mål). Därför är det intressant att utveckla metoder som underlättar att arbeta bättre tillsammans för team på IT-avdelningen. Vårt exjobb Teamspegeln undersökte om en workshop-metod kan hjälpa team att samarbeta effektivt.

Teamspegeln, den workshop-metod vi tog fram och undersökte, är baserad på Spotify Squad Health Check och ger team en ram för att själva utveckla sitt arbetssätt. Baserat på flera möten och intervjuer utformade vi workshop-metoden, och höll sedan i 14 workshops med 7 olika team. Resultaten visade att Teamspegeln kan fylla olika behov för olika team. Med avstamp i vårt exjobb fortsätter vi idag som anställda att iterera Teamspegelns utformning baserat på olika teams behov.

Låter det spännande? Du kan läsa hela vårt arbete här: The Team Mirror: A Constructivist Study of an Agile Method for Team Development

Vad har varit roligast med exjobbet?

Det absolut roligaste var att hålla i workshops och få träffa team med både hög kompetens och stort engagemang. Överlag var engagemanget från organisationen stort, framför allt från workshop-deltagare och handledare, men även från gruppchefer och andra anställda. Många tog sig tid för oss och stödet fanns alltid där.

Det var också kul att vara flera exjobbare inom samma organisation. Att lära känna andra i samma situation hade många fördelar, både gemenskap och kunskapsutbyte. När vi alla höll i vår slutpresentation var det även roligt att se intresset från organisationen. Det kändes som att vi faktiskt hade gjort något av värde för organisationen, och inte bara producerat ett akademiskt arbete. Genom hela processen var det tydligt hur pass mycket samhällsnyttan genomsyrar alla delar av verksamheten.

Om Julia och Emelie

Julia är en nybakad civilingenjör med ett brett it-intresse som sträcker sig från programmering, frontendutveckling och UX till arbetssätt, agila metoder och teamcoachning. Fritiden spenderas oftast med musikalrelaterade aktiviteter som spex, sång och dans. Är i grunden hästtjej.

Emelie är en nybakad civilingenjör med intresse för it i kombination med människor och processer. Bygger muskler på fritiden som BodyPump-instruktör och utövar mindre vågade experiment i köket, varvat med pauser för lite traditionell gameing. Föredrar RPGs framför FPS.


Kommentar från Liv Larsen, chef för utvecklingsstöd och virtualisering på polisens IT-avdelning

Jag har under mina (snart) tre år som gruppchef på Polisen tagit emot totalt fyra exjobbare från KTH och en praktikant från Nackademin.

De har alla varit jätteduktiga och jag är superstolt över att vi har lyckats rekrytera alla fem, som då har fått en headstart på sin anställning och redan är nyckelpersoner inom sina respektive områden (Continuous delivery, IT-säkerhet samt Agilt metodstöd).

Under sina praktik-/exjobbsperioder har jag varit mån om att de ska få forma sina egna arbeten men att vi på polisen skapar rätt förutsättningar för dem att lyckas väl, både genom teknisk stöttning men även kontaktvägar och nätverk.

Det är värt för oss att investera den tiden, givet vad vi får tillbaka i form av arbetet som uträttas men även energin studenterna ger tillbaka!

Hur får man då ett exjobb- eller praktik på polisens IT-avdelning?

Dels publicerar vi exjobb på vår hemsida polisen.se, men jag har faktiskt hittat ”mina” studenter på olika sätt. Christian och Peter träffade vi på arbetsmarknadsdagar på KTH, Emelie och Julia ansökte på en exjobbsannons vi publicerat på KTHs portal och Simon hittade jag faktiskt på Facebookgruppen ”Kodapor”.

Mitt generella tips är att fundera på vilket område du vill jobba inom och då söka kontakt med oss på arbetsmarknadsdagar. När man väl har fått kontakt med en Gruppchef inom området kan ni tillsammans formulera en bra exjobbsfrågeställning.