”I mitt jobb är det bra att vara lite paranoid”

Kan portkodsdosan vid polishusets entré vara en vidöppen dörr till nätverket? Skulle våra drönare kunna ge obehöriga full insyn i våra system? Är den nya nätverksanslutna kaffemaskinen ett hot mot verksamheten?

Christoffer Strömblad, cybersäkerhetsspecialist på polisens it-säkerhetsavdelning

Christoffer Strömblad, cybersäkerhetsspecialist på polisens it-säkerhetsenhet. Foto: Minna Ridderstolpe.

I mitt jobb är det bra att vara lite paranoid. säger Christoffer Strömblad, cybersäkerhetsspecialist på polisens it-säkerhetsavdelning.

Mitt team arbetar med att förebygga intrång samt stoppa och begränsa angrepp mot polisens it-system. En stor del av jobbet handlar om att analysera omvärlden, hålla koll på de stora trenderna och försöka förutse vad nästa steg från en potentiell angripare skulle kunna vara. Vi övar även vår upptäckande- och besvarandeförmåga för intrång genom red- och blueteam-simuleringar.

Testar den senaste teknologin

Den som tror att polisen sitter fast i gammal teknologi har helt fel, här jobbar vi med den absolut senaste teknologin och får testa saker som väldigt få andra har tillgång till. Jobbet kräver att man är nyfiken, har förmågan att vända och vrida på perspektiven, och ifrågasätta det man tror sig veta.

Ett jobb som öppnar många dörrar

Jag har jobbat här i snart 10 år och har inga planer på att byta jobb, men det ser så klart väldigt bra ut på CV:t att ha arbetat med it-säkerhet hos polisen. Expertisen är högt eftertraktad hos såväl andra myndigheter som i näringslivet.

Gör nytta i ett större perspektiv

Arbetsuppgifterna i sig är väldigt givande, men vetskapen att man gör en samhällsviktig insats väger också tungt. It-systemen måste helt enkelt fungera för att polisen ska kunna göra sitt jobb.