”Vi utvecklar för att säkra våra gränser”

Just nu är det väldigt tacksamt att jobba som it-specialist hos polisen. It spelar en allt större roll i polisens arbete och det satsas stort på teknologi i framkant. Det säger Mattias Karlsson, kravanalytiker för gränsövervaknings- och passagerarsystem.

Mattias Karlsson, kravanalytiker på polisens it-avdelning för gränsövervaknings- och passagerarsystem

Mattias Karlsson, kravanalytiker på polisens it-avdelning för gränsövervaknings- och passagerarsystem. Foto: Minna Ridderstolpe.

Varje dag reser tiotusentals människor till och från Sverige med flyget. För att säkerställa att grovt kriminella inte passerar gränsen analyseras data från flygbolagen tillsammans med information från resehandlingar. Det är enorma mängder data som ska hanteras både effektivt och rättssäkert, vilket ställer stora krav på de tekniska lösningarna och de bakomliggande it-systemen.

Mitt jobb är att tillsammans med verksamheten identifiera vilka behov som finns och säkerställa så att vi utvecklar rätt funktioner och lösningar. Vi jobbar tätt ihop med gränspolisen för att utveckla nya system samt vidareutveckla befintliga. Målet är att hela tiden ligga steget före och ge polisens analytiker och andra myndigheter verktyg för att göra förhandsanalyser och förse de som arbetar vid gränsen med viktig information. Informationen hjälper gränspolisen att tidigt göra en bedömning om vilken insats som krävs, vilket i slutänden bidrar till ett säkrare samhälle. Det säger Mattias Karlsson, kravanalytiker på it-avdelningen för gränsövervaknings- och passagerarsystem.

Gränsöverskridande samarbete

Att hålla våra gränser säkra kräver samarbete på såväl nationell som internationell nivå, och vi har ett nära erfarenhetsutbyte med myndigheter runt om världen. Det samarbetet hjälper oss att bygga bättre system, samt skapa gemensamma förmågor för att lösa våra uppdrag.

It:s bästa tid är nu

Just nu är det väldigt tacksamt att jobba som it-specialist hos polisen. Stordatorn är utfasad sen en tid tillbaka och de nya plattformarna är på plats. Det betyder att vi kan fokusera på nyutveckling med modern teknik och det finns en stor frihetsgrad när det kommer till att testa ny teknik. It spelar en allt större roll i polisens arbete, och det satsas stort på teknologi i framkant.