Jobba hos oss – ekonomiavdelningen

Vi spelar en viktig roll för hela polisens framgång genom att stå för en rad förutsättningar som behövs för att polisen ska kunna nå sin vision om att göra hela Sverige tryggt och säkert.

Hand som håller i 5-kronor

Vi spelar en viktig roll för hela polisens framgång genom att stå för en rad förutsättningar som behövs för att polisen ska kunna nå sin vision om att göra hela Sverige tryggt och säkert.

Vi tar fram den långsiktiga planeringen för och uppföljningen av myndighetens verksamhet som helhet.

Vi ansvarar för att myndighetens ekonomiska resurser fördelas och används på ett så effektivt sätt som möjligt.

Vi ansvarar för att polisen har lokaler och utrustning som svarar mot verksamhetens behov, och vi svarar för myndighetens miljö- och hållbarhetsarbete.

För att kunna möta vårt breda verksamhetsuppdrag har vi på ekonomiavdelningen en enorm bredd i kompetens och roller.

Här finns controllers, fastighetsförvaltare, jurister, fordonstekniker, inköpare, upphandlare, miljösamordnare, lokalvårdssamordnare, redovisningsekonomer och analytiker för att nämna några.

Ekonomiavdelningen består av cirka 400 medarbetare som arbetar på flera orter i landet – flest är vi i Stockholm, Linköping, Göteborg och Malmö.

Är du redo för en större uppgift? Välkommen du också!

Sagt om jobbet

Kvinna som heter Madeleine Garfvé

Madeleine Garfvé jobbar sedan februari 2020 som projektledare på ekonomiavdelningens lokalförsörjningsenhet i Västerås. 

Varför sökte du jobb hos oss?

Det var en tillfällighet! Jag besökte polisstationen då jag råkat ut för ett inbrott och reflekterade då över lokalerna och tänkte på all den säkerhet och de speciella krav polisens lokaler har - och att det vore intressant att jobba med det.

Senare samma dag ser jag av en slump en jobbannons på polisen och kände att det man beskrev om tjänsten verkade minst lika intressant som det jag tidigare under dagen funderat över.

Vad gör du som projektledare?

– Jag driver tre projekt med nybyggnation av polishus i Örebro, Västerås och Enköping. Min uppgift är att föra fram polisens behov från en första verksamhetsbeskrivning till en inflyttning.

Vad är det bästa med ditt jobb?

– Det är att få sätta sig in i en mycket intressant och varierande verksamhet som har mycket specifika behov som också lokalerna behöver stödja. På vägen får jag lära mig massor och träffa många kompetenta, engagerade och trevliga kollegor!

Till toppen