Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

4 - Effektiv incidenthantering vid it-störningar

Examensarbetet utförs på Polisens it-avdelning, inom enheten it-kundservice.

Enheten ansvarar för att alltid vara tillgänglig, dygnet runt för att ge it-support (dator, radio, telefoni samt alla Polisens system) till Polisens kärnverksamhet.
Inom enheten It-kundservice finns följande ansvarsområden:

  • Första linjens support via telefon
  • Incidenthantering inom Polisens it-miljö
  • Behörighetshantering för samtliga behörigheter inom myndigheten
  • Specialistkunskap inom Polisens kärnsystem
  • Producera e-learning utbildningar för it-systemen
  • Besluta i beställningar gällande it-utrustning

Nuvarande arbetssätt behöver genomlysas för att hitta förbättringsområden och en effektivare hantering av it-incidenter.

Examensarbetet kan bestå i någon eller flera av frågeställningarna:

  • Att införa en effektiv incidenthantering.
  • Analys av nuvarande arbetssätt vilket involverar följande områden:         - Klassificering av inkommande ärenden

         - Tolkning av allvarlighetsgrad
         - Analys av inkommande incidenter och rotorsak
         - Intervjuer av supporttekniker, incident managers, produktägare,
           gruppchefer/sektionschefer, fältorganisation
         - Kommunikationskanaler vid störningar
         - Lösningsforum

  • Utvärdera lämpliga förbättringsområden inklusive fokus på hur mycket av flödena som kan automatiseras/digitaliseras.
  • Till uppdraget utses närmsta gruppchef som ansvarig för introduktion och ge goda förutsättningar för att lyckas.
Till toppen