Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Studenter berättar om examensarbeten hos polisen

Polisens it-avdelning tar emot studenter som vill göra sitt examensjobb i mån av tid och möjlighet. Här berättar några exjobbare om sina examensarbeten på it-avdelningen.

Alexander och Emil gjorde ett exjobb om avrapportering.

Vilka är ni?

Alexander Dexwik och Emil Karlsson heter vi och har båda läst master inom industriell ekonomi på KTH.

Varför fastnade ni för svenska polisen?

Det började med att vi i höstas pratade med en kille som utbildar sig till polis som berättade lite kort om teknikens utveckling inom polisen och vilken underlättning mobila verktyg har gett poliserna i fält.

Det här samtalet fångade vårt intresse och när polisens it-avdelning ställde ut på KTH:s arbetsmarknadsmässa Armada lade vi fram ett förslag på område som vi skulle vara intresserade av att göra vårt examensarbete inom.

Under vår studietid på KTH har vi i stort sett endast blivit exponerade mot industriella företag. Eftersom vi är två nyfikna studenter ville vi även få en inblick i en offentlig verksamhet vilket även det motiverade vårt val att göra examensarbete på polisen.

Vad handlar ert exjobb om?

Vårt examensarbete har pågått under våren 2017. Rent teoretiskt är det två examensarbeten vi gjort med den gemensamma nämnaren avrapportering.

Alexander undersöker vilka faktorer som bör mätas för att kunna påvisa och driva förbättringar. Emil å andra sidan tar ett mer tekniskt perspektiv för hur ingripandeverksamheten (IGV) i framtiden kan arbeta med mobil avrapportering redan ute på fältet.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Att få delta under medåkning var både roligt och nyttigt då vi fick inblick i det operativa arbetet ute i fält. Det har gjort att vi kunnat precisera våra problemformuleringar med en verksamhetsförståelse som grund.

Om Alexander och Emil

Alexander bor i Danderyd och Emil i Sundbyberg. Innan mastern har Alexander läst 3 år inom maskinteknik medan Emil har läst 3 år inom Informationsteknik.

 

Hannas exjobb om användarnas upplevelser av applikation

Vem är du?

Jag heter Hanna Gäddman och är 26 år och har läst ekonomi och systemvetenskap på Stockholms universitet.

Varför fastnade du för svenska polisen?

Från början kom jag i kontakt med polisens it-avdelning genom arbetsmarknadsdagen Systemvetardagen som näringslivssektionen på Stockholms universitet anordnar varje år, där Polismyndigheten deltog.

Vidare deltog jag i ett event som Polismyndigheten bjöd in till där jag verkligen fick upp ögonen för polisens it-avdelning. Dels för att det fanns så många olika delar inom it man kunde arbeta med hos polisen och dels för den samhällsnytta som arbetet på polisens it-avdelning kan bidra med.

I min utbildning hade jag möjlighet att välja praktik och ansökte därför om plats hos Polismyndigheten. Över en tio veckors period under vårterminen 2017 utförde jag min praktik hos Polismyndigheten på deras avdelning för beslutsstöd, vilket vidare ledde till att jag kom att skriva ett av mina examensarbeten där.

Vad handlade ditt exjobb om?

Kort beskrivet handlar mitt exjobb om användarupplevelser av en uppföljningsapplikation. Applikationen visualiserar händelserapporter i form av färgade prickar, som presenteras på en digital karta av ett polisområde.

För att få fram användarupplevelser kring denna applikation intervjuades poliskoordinatorer, vilka använder applikationen på daglig basis, för att undersöka hur de uppfattade applikationen och dess för- och nackdelar. Resultatet av denna studie visade att användarna upplever it-stödet som ett mycket effektivt verktyg tidsmässigt och att det förbättrar deras planerings- och uppföljningsförmåga radikalt.

Att utföra samma arbetsuppgifter i andra system uttrycks som alldeles för tidskrävande. Vidare uttrycker användarna vikten av applikationens filtreringsmöjligheter, vilket möjliggör att de kan välja att visualisera de händelserapporter som är av störst vikt för just deras polisområde vid en specifik tidpunkt.

Detta är uppskattat då olika polisområden har olika problembilder samt medborgarlöften de önskar följa upp. Användarna uttrycker även att det vore fördelaktigt om it-stödet kunde inkludera ytterligare information från andra av polisens system. Detta då de anser att denna information, tillsammans med händelserapporterna, skulle ge dem en ännu bättre bild av vad som händer på t.ex. Södermalm, samtidigt som det skulle tidseffektivisera deras arbete ytterligare.

Vad har varit roligast med exjobbet?

Det roligaste med både min praktik och min kandidatuppsats har varit att få känna att man är med och bidrar till samhällsnyttan samt vetskapen av att man förhoppningsvis kan göra polisernas arbete lättare.

Det har dessutom varit väldigt kul att få praktisera och utföra mitt exjobb på en it-avdelning med en väldigt jämn fördelning av kvinnor och män.

Vidare har jag tyckt att det har varit väldigt kul att mina kollegor på plats visat ett stort intresse och engagemang för mig och mitt exjobb under praktiktiden, vilket lett till att jag fått möjligheten att presentera mitt arbete även för andra som arbetar inom myndigheten.

Om Hanna

Bor i Söderort i Stockholm. Jag har under min studietid prövat på ett antal olika utbildningar men fastnade tillslut för kandidatprogrammet i ekonomi och it vid Stockholms universitet, där jag i våras tog ut dubbla kandidatexamen inom företagsekonomi och systemvetenskap.

Till toppen