Orsa

Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa

Receptionen stängd tills vidare

Besökare hänvisas till polisreceptionen i Mora.

Kontaktinformation

Kontaktinformation till den lokala polisstationen
Larm 112
Telefon 114 14
Telefon från utlandet 46 77 114 14 00
Besöksadress Kommunhuset, Parkgatan 1, Orsa
Postadress Box 1804 , 701 18 Örebro
Fax 010 - 567 17 80