Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Stöd/Service 1 i Lokalpolisområde Alingsås

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

24 augusti 2018

Ansök senast

20 september 2018

Referensnummer

A 427.297/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten. 

Polisområde Älvsborg omfattar 10 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: Alingsås och Borås.


Nu söker Polismyndigheten en chef som på direkt nivå ska leda stöd/service-grupp 1 i Lokalpolisområde Alingsås. Denna grupp svarar bland annat för personaladministrativa uppgifter, personalplanering, inköp och beställningar, diarieföring, ärendeadministrering, ansvarar för kommunpoliser, operativ samordning och utredningssamordnare samt annan intern service.  Gruppen består av 10 medarbetare. 

Arbetsbeskrivning

Som chef för Stöd/service 1 LPO Alingsås

ska du 
- planera, leda och följa upp lokalpolisområdets verksamhet inom ditt ansvarsområde 
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens kortsiktiga och långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete 
- ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp 
- ansvara för såväl utvecklingssamtal och lönesamtal för dina medarbetare 
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 
- ansvara för arbetsmiljöfrågor gällande medarbetare som ingår i din grupp och svara för såväl förebyggande arbete, hantering av skador/incidenter och mer långtgående rehabiliteringsåtgärder tillsammans med företagshälsovården 
- svara som ställföreträdande lokalpolisområdeschef

är du 
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar och stödjer du och skapar förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

Kvalifikationer

Som chef för Stöd/service 1 LPO Alingsås

har du 
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande 
- för funktionen relevant examen/utbildning 
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

Det är meriterande om du har erfarenhet av polismyndighetens verksamhet. 

besitter du 
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Se kravprofilen i annonsen. 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här

Kontaktpersoner

Johan Lundberg, Chef LPO Alingsås nås via polisens växel 114 14

För frågor om rekryteringsprocessen, kontakta Charlotta Lysmark tel: 072-232 70 08

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S, ST, SEKO Polisen, samtliga nås via polisens växel
11414 Övrig information

Anställning 
– Tillsvidareanställning som inspektör/handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning 
– 6 månaders provanställning tillämpas (gäller ej redan tillsvidareanställda inom Polismyndigheten) 
– Placering i Alingsås
– Arbetstiden är dagtid med flex 

Säkerhetsklassning 
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Ansökan 
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. 
Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter. 

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du skickar den via papperspost. 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A 427.297/2018 i mailets ärendemening.

Polismyndigheten 
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se 

Varmt välkommen med din ansökan senast den 20 september 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen