Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till aktionssektionen vid Utredningsenheten, Region Bergslagen

Chef till aktionssektionen vid Utredningsenheten, Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

06 augusti 2018

Ansök senast

05 september 2018

Referensnummer

A390.538/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort. I regionen arbetar ca 1900 medarbetare. Regionen består av tre polisområden med elva lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli.

Utredningsenheten består av regionala utredningssektionen, forensiska sektionen samt aktionssektionen. Det pågår även utveckling av ytterligare en sektion gällande regionalt cybercrime center (RC3). Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning och är geografiskt utspridd över hela regionen. Aktionssektionen arbetar inom ramen för insatser beslutade i operativa rådet och insatserna är i regel av större karaktär med tillhörande hemliga tvångsmedel och internationella kopplingar. Inom sektionen finns både utredningsgrupp och spaningsgrupp. Aktionsverksamheten är nationell vilket medför att medarbetare och chefer har att räkna med resor och förväntas vara förberedda på att under kortare som längre perioder verka inom andra delar av Sverige. Vidare har de operativa ärenden som drivs ofta en internationell koppling varpå resor och arbetsmöten med polis från andra länder förekommer.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Vi söker nu en chef till aktionssektionen inom regionen. Du är direkt underställd chefen för utredningsenheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Arbetsbeskrivning

ska du

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamheten inom utredningsenheten

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i utredningsenhetens ledningsgrupp

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

- verka som insatsledare för de operativa ärenden som sektionen tilldelas ifrån det myndighetsgemensamma Operativa rådet

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

- ett par års aktuell erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

- ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Emelie Andersson, tf chef Utredningsenheten, telefon 010-56 726 11 samt nuvarande chef för aktionssektionen, Mattias Forssten, 010-56 745 37

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Teresa Berneborn, HR-partner, telefon 010-56 734 20.

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO nås via polisens växel 114 14.

Polisförbundet – Per Andreasson

SACO-S – Lars Modig

SEKO – Monica Hedin

ST – Kjell Haglund

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som poliskommissarie med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placering vid Polisregion Bergslagen, Utredningsenheten

– Geografisk placering Örebro

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till mailto:jobb.chef@polisen.se.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A390.538/2018 i mailets ärendemening. Sista ansökningsdag är 5 september 2018.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 september 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen