Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Nationellt forensiskt centrum, placering Linköping

Är du redo för en större uppgift? Att arbeta för polisen är att skapa trygghet i människors liv. Varje dag.

Organisation

Nationellt forensiskt centrum

Län

Östergötlands län

Utlyst

10 augusti 2018

Ansök senast

31 augusti 2018

Referensnummer

A396.531/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten söker chef till Nationellt forensiskt centrum

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med knappt 30 000 medarbetare och är organiserad i sju polisregioner, ett antal nationella avdelningar samt ett kansli.

Polismyndigheten står inför en omfattande tillväxt de kommande åren samtidigt som kraven på polisen har ökat. En utbredning av den grova brottsligheten, en mer komplex brottsstruktur med fler svåruppklarade brott, ökade krav på polisens kris- och terrorberedskap, en ökande befolkning, gränskontroller och verkställigheter är några viktiga faktorer som påverkar.

Nationellt forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Verksamheten har sitt huvudsäte i Linköping men finns även i Stockholm, Göteborg och Malmö. Antalet anställda är sammanlagt cirka 500 personer.

NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. NFC har även ansvaret för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten som omfattar laborativ verksamhet, kriminalteknik och it-forensik. Dessutom ansvarar NFC för forskning och utveckling, expertstöd samt utbildning inom det forensiska området. Idag består NFC av sju sektioner med verksamhet inom områden informationsteknik, biologi, droganalys, kemi och teknik samt ett kansli.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som chef för Nationellt forensiskt centrum
Ditt uppdrag som chef för NFC är att tillsammans med dina enhetschefer förvalta, utveckla, styra och leda avdelningens arbete. I Polismyndighetens strategi för 2024 finns de långsiktiga målen att stärka framgångsrik brottsbekämpning, stark lokal närvaro, polisen som en attraktiv arbetsplats och samarbetspartner. Ditt uppdrag är att inrikta verksamheten enligt strategin i nära samarbete med andra interna och externa samhällsaktörer. Uppdraget innebär att vara ett strategiskt och operativt stöd i hela myndigheten.

Som chef för NFC rapporterar du direkt till rikspolischefen samt ingår i Polismyndighetens strategiska ledningsgrupp där ni tillsammans ansvarar för att uppdrag genomförs samt att driva myndighetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete. Ditt uppdrag blir att, i nära samverkan med verksamheten, fortsätta utveckla avdelningens arbetssätt och leveranser och därigenom bidra till utvecklingen av svensk polis. Du har uppdraget att utveckla och ena verksamhetens identitet som en del av utredningsverksamheten i Polismyndigheten.

Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett samarbetsinriktat, tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Kvalifikationer

Kompetens och erfarenhet
Du som söker ska ha:

-flera års erfarenhet av att driva och leda i en stor och komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer

-flera års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

-erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

-ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som grund för den bedömningen ligger Polismyndighetens ledarkriterier. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenheter, kunskaper och förmågor (ledarkriterier) beskrivs i bifogad kravprofil.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Vid frågor vänd er till chefsrekrytering@polisen.se eller kontakta Maria Bondestam, HR-strateg, på telefon 010-56 41 442.

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Göran Malmborg, 0703-558 858

Saco-S, Lars Modig, 0725-697 940

ST, Karin Svenning, 0709-525 820

SEKO, Karna Tillheden, 0732-490 422

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Placering i Linköping

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr A396.531/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Personuppgifter

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 31 augusti 2018!

 

Till toppen