Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till utredningssektionen i Polisområde Jönköping

Organisation

Polisregion Öst

Län

Jönköpings län

Utlyst

23 augusti 2018

Ansök senast

30 september 2018

Referensnummer

A415.724/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst omfattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län med Linköping som huvudort. I regionen arbetar ca 2400 medarbetare. Regionen består av tre polisområden, Södermanland, Östergötland och Jönköping. Polisområde Jönköping ansvarar för den operativa polisverksamheten i Jönköpings län. Totalt arbetar 535 personer inom polisområdet fördelade på tre lokalpolisområden och en utredningssektion.

Inom utredningssektionen finns förundersökningsledare, brotts- och ärendesamordningsfunktion, jourutredning, spanare samt utredare med inriktning på brott i nära relation, barnutredningar, bedrägerier och grova brott. Här samordnas även ärenden som forensiska analyser och operativa brottsanalyser leder till.

Arbetsbeskrivning

Vi söker nu en chef till utredningssektionen inom polisområde Jönköping. Du är direkt underställd chefen för polisområdet och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå. Utredningssektionen består idag av nio grupper fördelade i länet. De nio gruppcheferna står under din arbetsledning och du ansvarar för deras arbetsmiljö. Gruppcheferna utgör även din ledningsgrupp.

Som chef för utredningssektionen på polisområde ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att polisområdets uppdrag utförs
 • ansvara för den utrednings- och spaningsverksamhet som bedrivs på polisområdesnivåtillsammans med ledningsgruppen
 • ansvara för verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbeteingå i polisområdets ledningsgrupp
 • ha ett sammanhållande ansvar för polisområdets utredningsverksamhet – även gentemot regionen
 • kunna ta uppdrag inom ämnesområdet utredningansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

I ditt ansvar ingår att du även är

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som sektionschef för utredningsenheten tror vi att du har

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda tillsammans med andra chefer eller arbetsledare
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp eller motsvarande ledningsforum.

Vi ser gärna att du har vana att hantera media.

Vi tror vidare att du har

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef, polisområdeschef Lennart Leijon, telefon 010 566 85 88 eller nuvarande sektionschef Anna-Karin Sjöstedt, telefon 010 566 80 31.

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Gunnar Stenvall, HR-konsult, telefon 010 564 37 53, e-post gunnar.stenvall@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Mikael Breistål, mikael.breistal@polisen.se, 070 147 68 47
Saco-S: Jonas Helt, jonas.helt@polisen.se, 070 554 02 35
ST: Anna Johnsson, anna.johnsson@polisen.se, 073 021 87 61
SEKO: Jan Tuvesson, jan.tuvesson@polisen.se, 076 134 93 10

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • 6 månaders provanställning tillämpas (Gäller ej redan tillsvidareanställda inom Polismyndigheten)
 • Placeringsort Jönköping
 • Vi tillämpar förtroendearbetstid

 

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A415.724/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 30 september 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen