Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till utredningsgrupp ungdom i Lokalpolisområde Täby

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

03 augusti 2018

Ansök senast

16 augusti 2018

Referensnummer

C21065/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Nord ligger geografiskt i Region Stockholm och omfattar 14 kommuner samt västra delarna av Stockholm stad. Polisområdet består av sju lokalpolisområden, sex utredningssektioner och ett kansli. 

Lokalpolisområde Täby har geografiskt ansvar mot de fem kommunerna Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm och Danderyd med ca 200 000 invånare fördelade i tätorter, skärgård och landsort. Lokalpolisstationen är placerad i Täby centrum där enhetens olika verksamheter med ca 135 medarbetare finns samlade i en byggnad. Utredningsverksamheten i LPO Täby består av tre grupper. En ungdomsgrupp som utreder alla ungdomsbrott, såväl enkel beskaffenhet samt till viss del grova brott och två vuxengrupper som utreder både grova brott och så kallade mängdbrott. Utredningsgrupp 3 (ungdomsgruppen) består av en gruppchef, sex stycken ungdomsutredare, en förundersökningsledare samt två utredare på 50 % växeltjänstgöring från IGV i fyra månaders intervaller. 

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef tydliggör du gruppens mål på kort och lång sikt och leder det dagliga arbetet. Du verkar för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar (processer och arbetssätt) i både förebyggande åtgärder och brottsutredningar. Du ansvarar för personal och arbetsmiljö och genomför såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare. 

Stort fokus i verksamheten ligger på brottsutredningar som hanterar tidsfrister och rör brott begångna av ungdomar under 18 år. Av våra sex fast placerade utredare så är en barnförhörsutbildad och tar alla barnförhör för hela LPO Täby. Två stycken i gruppen arbetar brottsförebyggande ute med barn och ungdomar i våra fem kommuner, Täby, Vallentuna, Åkersberga, Vaxholm och Danderyd i den mån ärendebalansen tillåter. En utredare har ett utpekat samordningsansvar internt och externt och utgör ”intratten” till gruppen. 

Som gruppchef för utredningsgrupp 3 ingår du i LPO Täbys ledningsgrupp och är en del i att planera, genomföra samt följa upp lokalpolisområdets verksamhet i stort utifrån givna direktiv och medborgarlöften. Du företräder hela Polismyndigheten både externt och internt i olika sammanhang och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

Kvalifikationer

Som gruppchef för utredningsgrupp ungdom i Lokalpolisområde Täby 

ska du 

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp/ annat ledningsforum 
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.  

är du 

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential 

har du 

 • minst ett års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande under den senaste femårsperioden 
 • polisutbildning 
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet 
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten 

besitter du 

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

Erfarenhet krävs.

 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

 

 

Se hela kravprofilen här.

 

Kontaktpersoner

Anna Ohlsson, sektionschef, 0733-31 52 58 eller anna.ohlsson@polisen.se

 

Fackliga företrädare

OFR-P: Siv Stendahl 0739-404231, OFR/-S: Cecilia 0739-10 14 52, Saco-s: Nils Karlsson 0709-828986, SEKO Polisen: Kurdistan Babaey,070-652 51 60

 

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 


Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 


Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 


Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd registrera dig inte i systemet utan ta kontakt med ansvarig HR-konsult Rickard Johammar på 072-2124816. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 


Varmt välkommen med din ansökan sedan den 16/8!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen