Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till utredningsenheten vid Region Väst Placeringsort Göteborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

05 december 2018

Ansök senast

03 januari 2019

Referensnummer

A616.246/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. I regionen finns fem polisområden: Fyrbodal, Halland, Skaraborg, Storgöteborg och Älvsborg. Polisregionens huvudort är Göteborg. Varje polisområde är indelat i ett antal lokalpolisområden. Region Väst har ca 4 700 anställda.

Utredningsenhet Väst har ett regionalt uppdrag som Utredning av vissa brott, spaning, brottsofferarbete och kriminalteknik och består av sju sektioner: regionala utredningssektionen, forensiska sektionen, bedrägerisektionen, aktionssektionen, spaningssektion, It-brottsektionen samt Sektion för brottsoffer och personsäkerhet. Det pågår även utveckling av ytterligare en sektion gällande regionalt cybercrime center (RC3) . Enhetens verksamhet är mångfacetterad med en tydlig specialistinriktning. Antal anställda på utredningsenheten är ca cirka 470 personer och verksamheten bedrivs i hela regionen men de flesta medarbetare arbetar i eller utgår från Göteborg.

Arbetsbeskrivning

Vid region Väst värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden. Region Väst förespråkar ett modernt ledarskap där det förståelsebaserade ledarskapet är i fokus och utgör grundvalar för helhetssyn och samverkan. Att vara chef och ledare inom Polismyndigheten innebär att utöva ett tydligt, tillgängligt och tillitsbaserat ledarskap som ger förutsättningar för ett aktivt medarbetarskap. Som chef ansvarar och verkar du för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar. Uppdraget innebär även att driva förändring på ett sätt som leder till ett långt och hållbart arbetsliv med ett fokus på delaktighet och motivation. Genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

Vi söker nu en chef till utredningsenheten inom regionen. Du är direkt underställd regionpolischefen och ingår i dennes ledningsgrupp.

Kvalifikationer

Som chef för utredningsenheten vid Region Väst

ska du

- under regionpolischefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens/regionens uppdrag genomförs samt driva myndighetens/regionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

- ingå i regionens strategiska ledningsgrupp

- ingå i regionens operativa ledningsgrupp

- leda enhetens ledningsgrupp

- ansvara för enhetens operativa verksamhet

- vid Särskilda händelser verka i rollen som kommenderingschef

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar.

- ansvara för enhetens resultat

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

- minst ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

- ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

- relevant akademisk examen och/eller polisexamen

Vi ser det som meriterande ifall du utöver ovan har erfarenhet från rättsväsendet, har behörighet som polisman enligt polisförordningen samt deltagit i chefs och ledarutbildning på strategisk nivå.

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här:

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och
ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.Som en del i urvalet kommer vi att ta referenser på minst två underordnade chefer samt en överordnad chef.

Kontaktpersoner

Information om uppdragetlämnas av regionpolischefen Klas Johansson och bitr regionpolischef Robert Karlsson, via växeln 114 14. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin telnr:0722352196 eller via chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för Polisförbundet, SACO-S, ST och SEKO nås via polisens växel 114 14.

Polisförbundet – Ulf Bejrum, Lena Glembring

SACO-S – Anders Grönvall

SEKO- Annika Olsen

ST – Helena Stjernman

Övrig information

Anställning 

–        Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

–        Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

–        Placering i Göteborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr.A616.246/2018 i mailets ärendemening. 

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan senast den 3 januari 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen