Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polismyndigheten söker gruppchef till spaningsgrupp 1 i PO Älvsborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

05 december 2018

Ansök senast

27 december 2018

Referensnummer

A621.116/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polis-områdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Älvsborg

Polisområde Älvsborg omfattar tio kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: Alingsås och Borås. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli.

Utredningssektionen

Utredningssektionen i polisområde Älvsborg består av utredningsverksamhet i grova brott och brott i nära relation, spaningsverksamhet och jourutredningsverksamhet. Sektionen är indelad i sju arbetsgrupper med olika ansvarsområden.

Spaningsgrupperna arbetar utifrån polisområdets uppdrag när det gäller underrättelsestyrd utredningsverksamhet. Det grundläggande uppdraget kan preciseras enligt följande:

 • Narkotika- och dopingbrott utan internationell anknytning
 • Vapenbrott utan internationell anknytning
 • Brott planlagda eller begångna av strategiska gärningsmän som identifierats på polisområdes- eller lokalpolisområdesnivå
 • Grov systematisk brottslighet som begås av inhemska ligor
 • Grov brottslighet i övrigt eller seriebrottslighet där det föreligger underrättelseinformation
 • Utredningsverksamhet av egeninitierade ärenden främst ang. narkotika- och vapenbrott.

Spaningsgrupperna ska också bistå andra utredningsgrupper med spaningsinsatser när så krävs och beslutas.

Arbetsbeskrivning

Som chef för spaningsgruppen

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i utredningssektionens ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ha ett arbetsmiljöansvar för medarbetarna som ingår i din grupp
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten. 

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Som gruppchef kommer du även verka i rollen som förundersökningsledare i ett flertal ärenden.

Kvalifikationer

Som chef för spaningsgruppen

har du

 • Polisexamen
 • Minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • För funktionen relevant examen/utbildning som fu-ledarutbildning.
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. 
   

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
   

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenhet krävs. Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget: Olof Bjuremark, Sektionschef

Information om rekryteringsprocessen: Charlotta Lysmark

Nås via polisens växel, 114 14.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen, ST inom Polisen, Polisförbundet region Väst och SACO-S.

Samtliga nås via polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas.
 • Placering i Borås
 • Tjänsten innebär 2-skiftestjänstgöring

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 18 december 2018 till jobb.vast@polisen.se.  Ange diarienummer A621.116/2018 i ärendemeningen och märk ansökan med diarienummer och sökt funktion.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR. Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten. 

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter. 

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du skickar den via papperspost. 

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.                      

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 27 december 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen