Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Kvalitetssamordnare till Forensisk sektion Region Öst, placering Linköping

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

17 december 2018

Ansök senast

31 januari 2019

Referensnummer

C23949/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, region Öst har drygt 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden; Södermanland, Östergötland och Jönköping samt fyra regionala enheter; regionkansli, utredningsenheten, operativa enheten och underrättelseenheten.

Forensiska sektionen, som ingår i den regionala utredningsenheten, består av 6 grupper, varav fyra är forensiska grupper med traditionell kriminalteknik som verksamhetsområde. Den två andra grupperna är regionala IT-forensiska grupper med personal lokaliserad i hela regionen. Totalt omfattar sektionen idag c:a 80 medarbetare och som återfinns i Jönköpings, Östergötlands och Södermanlands län.

Nationellt forensiskt center (NFC) har ett processansvar för en enhetlig och kvalitetssäkrad forensisk process inom hela Polismyndigheten och Nationella operativa avdelningen (NOA) har motsvarandeprocessansvar för själva utredningsprocessen inom polisen. NFC kommer på sikt ha ett verksamhetsansvar för all laborativ forensisk verksamhet i landet, men verksamhetsansvaret för inhämtande av material och spår från brottsplatser, initial bearbetning av dessa och analys av brottsplatsen kommer fortsatt ledas regionalt av forensiska sektioner.

Polismyndigheten befinner sig för tillfället i en likriktningsfas avseende det forensiska arbetet som bedrivs på nationell, regional och lokal nivå. Forensiska sektionens arbete på brottsplats och därtill hörande undersökningar ska lokalt ackrediteras under 2020.

Anställningen avser en tillsvidareanställning med sex månaders provanställning. Funktionen är direkt underställd sektionschefen med placering Linköping.

Arbetsbeskrivning

Den aktuella tjänsten ska arbeta med att ta fram, implementera och förvalta en kvalitetsorganisation för sektionens verksamhetsområden som blir baserad på befintlig verksamhet och nationellt harmoniserad metodik, vilken är under framtagande under NFC:s ledning. Arbetet innebär omfattande kontakter med chefer och medarbetare inom såväl regionen som på nationella avdelningar.

Initialt kommer uppdraget bestå av en intern verksamhetsanalys ur ett kvalitets- och effektivitetsperspektiv, utifrån vilken kvalitetsdokument tillskapas, förankras och implementeras. Över tid kommer uppdraget bestå i förvaltning, utveckling och uppföljning av sektionens kvalitetsarbete.

Kvalitetssamordnaren kommer ingå i sektionens ledningsgrupp och utgöra ett ledningsstöd i kvalitetsfrågor mm.

Kvalifikationer

Formella krav

- Relevant akademisk examen eller motsvarande som arbetsgivaren finner relevant
- Erfarenhet av projektledning och kvalitetsarbete
- Goda kunskaper i svenska och engelska (C2 i alla delar enligt Europarådets nivåskala)
- God datavana
- Erfarenhet av och kunskap i dokumentstyrning

Meriterande

- Erfarenhet av projektledning och kvalitetsarbete vid kontrollorgan/laboratorium, kommersiell verksamhet eller motsvarande med ackreditering inom ISO 17020/ISO 17025
- Erfarenhet av brottsplatsarbete, inspektions-/kontrollverksamhet eller annan liknande bakgrund som arbetsgivaren finner relevant
- Erfarenhet av polisiärt fältarbete eller annan liknande bakgrund som arbetsgivaren finner relevant

Personliga egenskaper

För att trivas i denna roll ser vi att du är ansvarsfull, noggrann och har en hög grad av integritet. Du har god förmåga att kommunicera och samarbeta då arbetet innebär mycket kontakt med personer både inom och utanför organisationen. Du är strukturerad och har förmågan att koordinera och prioritera ditt arbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Mikael Lilja, chef för Forensiska sektionen, tfn 010-56 65 794.

Fackliga företrädare

SEKO - Jan Tuvesson 0761-349310. ST - Nina Wenegård, Saco och Polisförbundet nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningen
-        Placeringsort: Linköping
-        Tillsvidareanställning med inledande provanställning om 6 mån
-        Arbetstid: Dagtid (flex)
-        Tillträde: Enligt överenskommelse
-        Resor med övernattning kan förekomma i tjänsten

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet, säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 31 januari 2019. Skicka ansökan via e-post till jobb.ost@polisen.seMärk din ansökan med dnr A628.483/2018 i mailets ärendemening.

Vänligen uppge i samband med ansökan om du har skyddad identitet. Interna sökande och personer med skyddad identitet uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Har du skyddad identitet och ansöker från extern e-post eller har andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult Katarina Ek, 0730 675 574 alt katarina.ek@polisen.se.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen