Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Teknikspecialist till utredningsenheten, STI, NOA

Ref 242/18

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

06 december 2018

Ansök senast

14 december 2018

Referensnummer

242/18

Arbetsplatsbeskrivning

Utredningsenheten har till uppgift att ansvara för utredning av vissa brottstyper som genom lag eller förordning föreskriver nationell handläggning eller är sällan förekommande. Därutöver ansvarar utredningsenheten för att biträda polisregionerna i den verksamhet regionerna inte har förmåga till på grund av dess komplexitet eller av att den är sällan förekommande. Utredningsenheten ansvarar också för brottsoffer- och personsäkerhetsverksamheten.

STI ansvarar för gemensamma IT-system samt andra tekniska verktyg som används för att avslöja och förhindra allvarliga brott. Det vilar ett stort ansvar på gruppen att leda och ansvara för metod och teknikutvecklingen inom det aktuella området.

Arbetsbeskrivning

Ditt uppdrag består i huvudsak av att stödja utrednings- och underrättelseverksamheten inom Polismyndigheten operativt genom att planera, utföra och följa upp insatser genom inhämtning av information efter beslut om användning av hemliga tvångsmedel.

Eftersom verksamheten är under etablering blir en viktig del att arbeta fram och implementera nya metoder och tekniska lösningar.

Arbetsuppgifterna består i övrigt bland annat av omvärldsbevakning samt metod och teknikutveckling.

Du kommer att samverka med polisregionerna, andra myndigheter och organisationer både nationellt och internationellt. Du kommer att representera verksamheten vid konferenser, utbildningar och samverkansforum. Beredskapstjänstgöring kan förekomma. Arbetet kan medföra tjänsteresor både in- och utrikes, ibland med kort varsel.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:  

 • Akademisk examen eller polisexamen med för rollen relevant arbetslivserfarenhet; eller utan examen dokumenterad flerårig relevant arbetslivserfarenhet
 • God förståelse av datorkommunikation
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska                                                                                          

Meriterande

Kunskap, kännedom eller erfarenhet av något av nedan:

 • Trafikflöden i mobila telekomnät
 • Trådlös kommunikation
 • Nätverksanalys
 • Applikationer för insamling, analys och presentation  av nätverksdata
 • Ett eller flera programmeringsspråk och/eller scriptspråk.
 • Krypteringsalgoritmer
 • Molntjänster och säkerhet
 • GIAC certifiering
 • OSCP certifiering  

Personliga egenskaper

Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har hög integritet och ett professionellt förhållningssätt. Du har ett stort engagemang och vilja att utveckla och driva verksamheten framåt. Dessutom krävs god förmåga att arbeta i grupp med stort enskilt ansvarstagande mot gruppens gemensamma mål, men du ska också kunna arbeta självständigt.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Gruppchef Thomas Classon

tfn 010-56 37274

Fackliga företrädare

Facklig information lämnas av: Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 38710; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092; Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 16 627

Övrig information

Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Flexarbetstid tillämpas. Arbetsplatsen ligger på Kungsholmen i Stockholm. Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Beredskapstjänstgöring kan förekomma.

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddad identitet eller annan information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut; Registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med ansvarig HR-konsult.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi erbjuder

Vi erbjuder en arbetsplats med många intressanta arbetsuppgifter och yrkesgrupper. Du får möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten.

Vi bedriver vår verksamhet med det engagemang, den tillgänglighet och den effektivitet som vårt uppdrag kräver. Polismyndigheten arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas till vara.

Våra anställda har tillgång till ett friskvårdsutbud med goda träningsmöjligheter.

Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 14 december 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- och doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr 242/18 i mailets ärendemening.

 

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Nationella operativa avdelningen

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen ska också vara nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt.  Avdelningen ska bestå av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen