Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Underrättelsehandläggare till Underrättelsesektionen, NOA

För inriktningarna: • Narkotika • Vapen • Utsatta områden • Polisiär handläggare till nationella underrättelsecentrum (NUC)

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

05 december 2018

Ansök senast

19 december 2018

Referensnummer

202/18

Arbetsplatsbeskrivning

Problembilden som Polisen har att hantera kan sägas ha förvärrats de senaste åren. Sverige utsattes förra året för ett allvarligt terrordåd och skjutningar i kriminella konflikter har eskalerat. Konflikterna är främst kopplade till utsatta områden och narkotika utgör i många avseenden grunden. Att bekämpa narkotikahanteringen och minska vapentillgången i kriminella miljöer är centralt, för att stävja våldet. Polisen har i den Polisoperativa inriktningen ökat fokus mot allvarlig och organiserad brottslighet.
Underrättelseenheten vid Noa söker nu erfarna handläggare som kan vara med och driva underrättelsearbetet gällande dessa frågor och vara motor i att vända utvecklingen. Som handläggare på Noa Und trivs du med att arbeta i en verksamhet med snabba perspektivskiften och tempoväxlingar, från strategiskt långsiktigt arbete till minutoperativa åtgärder. Är du den vi söker, och vill du vara med och göra skillnad och arbeta för att stävja våldet, narkotika- och vapentillgången, för att främja ett demokratiskt och tryggt samhälle?

Noa är en arbetsplats som erbjuder dig samhällsviktiga och utvecklande arbetsuppgifter där du genom att påverka och bidra till polisens uppdrag, verkligen kan göra skillnad.

Genom högt engagemang, tillgänglighet och effektivitet strävar vi efter att erbjuda en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet, lärande och utveckling genom att tillvarata alla medarbetares engagemang och kompetens. Som anställd i Sverige största myndighet uppmuntras du till eget ansvarstagande och personlig utveckling.

BESKRIVNING AV ARBETSPLATSEN

Nationella operativa avdelningens uppgift är att bekämpa grov organiserad brottslighet och försvåra för kriminella organisationer att verka i Sverige. Avdelningen består av en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en kontaktenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, sju regionalt placerade utvecklingscentrum samt ett kansli.

Underrättelseenhetens huvudsakliga uppdrag är att inhämta, bearbeta, analysera och delge underrättelser till den underrättelseledda polisverksamheten, såväl nationellt som internationellt. Enhetens verksamhet har både en strategisk och en operativ inriktning.

Arbetsbeskrivning

Efter introduktion och viss utbildning kommer du att arbeta självständigt som handläggare i ett av sektionens underrättelseteam. Teamen arbetar såväl strategiskt som operativt och arbetet sker i en spännvidd från bred samhällsanalys till kartläggningsuppdrag och konkreta operativa ärenden. I arbetet strävar teamen efter att arbeta nära kärnverksamheten men arbetet sker även internationellt och i samverkan med forskare och andra externa samhällsaktörer. Vi värdesätter ett nyfiket, utforskande förhållningssätt och strävar ständigt efter fördjupad förståelse och utveckling av nya arbetssätt för att på bästa sätt kunna stödja Polismyndighetens mot allvarlig och organiserad brottslighet.

I arbetet ingår det huvudsakligen att:

• Inhämta, bearbeta och analysera information för att skapa operativa och strategiska underlag och rapporter
• Vara en del i att lägesfölja och fördjupa problembeskrivningar samt göra bedömningar av olika brottsfenomen
• Skapa dialog och nära samarbete med verksamheten i polisregionerna och i det verka för en miljö som stimulerar till samverkan, kreativitet och utveckling av verksamheten
• Att föredra lägesbilder och utvecklingsförslag för beslutsfattare på olika nivåer och i olika forum såväl internt som externt
• Fungera som en länk mellan underrättelsesidan och det operativa arbetet
• Koordinera underrättelser nationellt och internationellt

Arbetet vid underrättelsesektionen kan medföra tjänsteresor såväl nationellt som internationellt, inte sällan med kort varsel.

 

 

Kvalifikationer

För detta arbete krävs att du har:
• Flerårig yrkeserfarenhet från Polismyndigheten
• Polisexamen eller eftergymnasial utbildning som arbetsgivare bedömer relevant
• Erfarenhet av arbete inom underrättelsestyrd och/eller annan proaktiv, operativ, brottsbekämpande verksamhet
• Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska

Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av polisiär underrättelseverksamhet
• Erfarenhet av att koordinera och driva operativa underrättelseledda ärenden
• Erfarenhet av att arbeta med problematiken i utsatta områden, våldsbejakande extremism, och/eller mot organiserad brottslighet

Personliga egenskaper
Arbetet ställer krav på mycket god förmåga att samverka och samarbeta med andra. Du är kommunikativ, lyhörd och har förmåga att engagera personer och skapa goda relationer. Du är drivande och nyfiken med starkt utvecklingsfokus och kan omsätta teorier i operativa ärenden. Du behöver självständigt kunna ta dig an en problemställning och vara kreativ, analytisk och kunna se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang. Vidare ska du kunna planera och organisera arbete över tid på ett strukturerat sätt men samtidigt vara flexibel då du verkar i en händelsestyrd kontext och kunna acceptera toppar av intensivt arbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet och hur ansökande kompletterar befintliga team.

Kontaktpersoner

Välkommen att kontakta gruppchef Sara Nylén 072-5152980

 

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 342 11
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-56 387 10
Johan Gertz Fackförbundet ST, tfn 070-632 94 26
Karna Tillheden, Seko Polisen, tfn 010-56 166 27

 

Övrig information

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning sex månader
Arbetsort: Kungsholmen, Stockholm
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid enligt 5:2 tillämpas
Tillträde: Enligt överenskommelse, så snart som möjligt

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer genomföras före anställningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 17 december 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref nr 202/18 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Agneta Hårte Jacobsson på tfn 072-454 43 64.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.
Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.
De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information.

Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Vi ser framemot din ansökan!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

 

 

 

 

 

 

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen