Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Analytiker till NOAs kansli

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

10 juli 2018

Ansök senast

06 augusti 2018

Referensnummer

Ref. nr. 100/18

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Dessutom ska avdelningen genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ha ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt ha ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.

Nationella operativa avdelningen är också nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Vid kansliet finns en funktion för planering och uppföljning av den interna verksamheten samt stöd till utvecklingschefen och en funktion för intern service som till exempel vaktmästeri, posthantering, diarium och närarkiv.

Arbetsbeskrivning

Vid polisens nationella operativa avdelning ska en funktion för strategisk omvärldsbevakning och planering inrättas. Funktionens uppdrag är att genom analys med långa tidshorisonter och med tematisk bredd göra det möjligt att identifiera trender som kan komma att påverka samhällsutvecklingen på längre sikt. Funktionen ansvarar för att sammanställa omvärldsinformation som inhämtas från Polismyndighetens regioner och organisatoriska enheter liksom från övriga rättsväsendet och andra relevanta svenska myndigheter, andra länders myndigheter, internationella organisationer, den akademiska världen, den privata sektorn och andra relevanta externa aktörer samt den politiska nivån.

Funktionen ska leda arbetet med att analysera underlaget med avseende på vad som är av särskild polisiär relevans. Arbetet ska därefter leda till strategiska beslutsunderlag för rikspolischefen när denne fattar beslut om Polismyndighetens långsiktiga förmågeutveckling. Du kommer att planera och leda utbildnings- och expertseminarier och arbetsgrupper, ha en tät dialog inom och utom Polismyndigheten. Som analytiker arbetar du nära utvecklingschefen och ansvarar för inriktningen av den strategiska omvärldsbevakningen.

Tjänsten är placerad vid Nationella operativa avdelningens kansli.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:

  • Polisexamen eller akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
  • Erfarenhet av metod- och verksamhetsutveckling, planeringsarbete, risk- och sårbarhetsanalyser, informationssäkerhet eller underrättelsetjänst på strategisk nivå inom statsförvaltningen eller annan organisation.
  • Goda kunskaper i svenska och engelska samt förmåga att uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt.

 

MERITERANDE
Det är meriterande om du har:

  • God kunskap om Polismyndighetens organisation och uppdrag.
  • Arbetserfarenhet från internationella organisationer, internationella studier eller internationell samverkan.
  • Stort kontaknät och erfarenhet av internationell samverkan på strategisk nivå.

 

PERSONLIGA EGENSKAPER
Arbetsuppgifterna ställer krav på hög integritet, det är därför viktigt med ett högt sekretessmedvetande. Som person är du analytisk, strukturerad, noggrann och engagerad. Du har god förmåga att arbeta självständigt samt i grupp, och är mål- och resultatinriktad med förmåga att leverera resultat enligt tidplan. Du ska kunna arbeta långsiktigt med bibehållen motivation. Du har ett mycket gott omdöme och mycket god förmåga att skapa och upprätthålla yrkesmässiga relationer. Då en stor del av arbetet präglas av samarbete och kontakter både internt och externt kommer stor vikt att läggas vid dina personliga egenskaper och samarbetsförmåga.

 

 

Kontaktpersoner

För mer information om tjänsten under v. 28-30 kontakta Per Blomqvist, biträdande kanslichef, tfn +46 (0) 10-563 67 13. För information om tjänsten under v. 31 kontakta Annica Fjärdvall, administratör, tfn +46 (0) 72 208 2534, som vidarebefordrar dina kontakuppgifter till Anders Hall, utvecklingschef.

Fackliga företrädare

Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 34 211;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010-56 49 252;
Karna Tillheden, SEKOPolisen, tfn 010-56 16 627.

Övrig information

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning med provanställning om sex månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Förtroendearbetstid
Tillträde: Enligt överenskommelse

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetskyddslagen, kommer att genomföras före anställningen.

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 6 augusti 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr. 100/18 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Latifa Gharbi, tfn 010-56 404 13.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.
De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Vi ser fram emot din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen