Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef för Regionkansliet vid region Mitt, Uppsala

Regionkansliet ansvarar för att planera och följa upp verksamheten i regionen på övergripande nivå samt att stödja regionsledningen med beredning av ärenden och nära administrativt stöd.

Organisation

Polisregion Mitt

Län

Uppsala län

Utlyst

16 juli 2018

Ansök senast

15 september 2018

Referensnummer

A336.460/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten, Region Mitt, består av Gävleborgs, Västmanlands och Uppsala län och har ca 2000 anställda. Regionen består av tre polisområden, regionala enheter såsom operativa enheten och utredningsenheten samt ett regionskansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Regionkansliet ansvarar för att planera och följa upp verksamheten i regionen på övergripande nivå samt att stödja regionsledningen med beredning av ärenden och nära administrativt stöd. Regionkansliet ansvarar vidare för att samordna och koordinera övergripande frågor inom kärnverksamheten i regionen ur strategiskt perspektiv, stödja beslutsfattande i den regionala strategiska och operativa ledningsgruppen samt ansvarar för samordning mot rikspolischefens kansli, den nationella ledningsgruppen och ledningsgrupperna vid polisområden och regionala enheter. Regionkansliet har samordningsansvar för regional facklig samverkan och ska vara kanslifunktion för regionpolisrådet. Vid regionkansliet ligger även ansvar för regionens Verksamhetsskydd, internservice samt gruppen för skiljande- och disciplinärenden (GSD).

Verksamheten vid regionkansliet är organiserad i 5 grupper som omfattar ca 50 medarbetare.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Regionkansliet vid region Mitt

ska du

 • tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt regionkanskliets långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för enhetens resultat
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • leda regionens kanslichefsforum
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbetar för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som chef för Regionkansliet vid region Mitt

har du

 • gedigen erfarenhet av att arbeta med strategiskt polisarbete
 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • polisutbildning

besitter du

 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit
 • mycket god samarbetsförmåga
 • stresstålighet

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Michael Fetz 010- 5677002
Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722-352196

Fackliga företrädare

Polisförbundet: Andrew Tomkinson, tfn 010-567 72 57
Saco-S: Maria Forsgren, tfn 010-567 68 96
SEKO Polisen: Monica Hedin, tfn 010-567 02 32
ST inom Polisen: Therese Croner, tfn 010-567 64 44

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering i Uppsala

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A336.460/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 september 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen