Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef för Regionkansliet vid Region Öst, Linköping

Organisation

Polisregion Öst

Län

Östergötlands län

Utlyst

06 augusti 2018

Ansök senast

15 augusti 2018

Referensnummer

A341.102/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Öst omfattar Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län med Linköping som huvudort. I regionen arbetar ca 2400 medarbetare. Regionen består av tre polisområden med nio lokalpolisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen

De sju polisregionerna är indelade i polisområden, utredningsenhet, operativ enhet, underrättelse enhet och regionkansli. Kansliet ger stöd till regionpolischefen samt planerarar och följer upp verksamheten på övergripande nivå. Kansliet ansvarar även för verksamhets och säkerhetsskydd inom polisregionen. Regionkansliet har även ansvar för den interna servicen inom regionen.

Vid regionen värnar vi om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör viktiga grunder för vår polisverksamhet. Effektivitet, engagemang och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom strävan efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Polismyndigheten ska växa de kommande åren för att 2024 ökat med 10 000 medarbetare. Arbetet med att rekrytera och anpassa verksamheten efter de nya förutsättningarna har samlingsrubriken Polisen 2024. Det kräver samordning inom regionen och det uppdraget kommer chefen för regionkansliet att ansvara för.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Regionkansliet vid Region Öst

ska du

 • under regionpolischefen och tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att Polismyndighetens/regionens uppdrag genomförs samt driva myndighetens/regionens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingå i regionens strategiska ledningsgrupp
 • leda regionkansliets ledningsgrupp och dess beredningsforum
 • ingå i det nationella nätverket för kanslichefer
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt
 • samordna polisregionens arbeten med Polisen 2024

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

Som chef för Regionkansliet vid Region Öst

har du

 • ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer
 • ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet
 • erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete
 • ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå
 • Polisexamen eller annan för tjänsten relevant akademisk examen

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medarbetare och medborgare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av regionpolischef Ulrika Herbst eller Torbjörn Johansson via vår växel 11414. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

Kerstin Sjöberg Polisförbundet, Ann Gustafsson ST, Ove Callheim SACO, Jan Tuvesson SEKO.  Du når samtliga genom växeln 114 14

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid region Öst, arbetsplats Linköping
 • Enligt chefsavtalet

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast 15 augusti 2018. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A341.102/2018 i mailets ärendemening.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen