Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till BF/IGV 5 och BF/IGV 10, Lpo Borås, PO Älvsborg

Organisation

Polisregion Väst

Län

Västra götalands län

Utlyst

26 juli 2018

Ansök senast

31 augusti 2018

Referensnummer

C20972/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 600 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en regional underrättelseenhet och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Polisområde Älvsborg omfattar 10 kommuner och är indelat i två lokalpolisområden: Alingsås och Borås. På polisområdesnivå finns en utredningssektion och ett områdeskansli. Som kommunpolis för Borås är du inplacerad i en arbetsgrupp i Borås som består av kommunerna: Borås, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd.

Nu söker Polisområde Älvsborg två gruppchefer som på direkt nivå ska leda, BF/IGV 5 (Borås, 3 skift) och BF/IGV 10 (Mark/Svenljunga, 2 skift) i lokalpolisområde Borås.

Vid ett lokalpolisområde ska det finnas medarbetare för stöd/service, utrednings- och brottsförebyggande-/ingripandeverksamhet (BF/IGV).

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag kan övergripande beskrivas enligt följande:

 • Ingripandeverksamhet
 • Planlagd linjeverksamhet och planlagda insatser utifrån samverkansöverenskommelser, medborgarlöften och lokal lägesbild
 • Trafiksäkerhetsarbete enligt den nationella trafikstrategin
 • Arbete mot grov organiserad brottslighet i ett lokalt perspektiv
 • Arbete mot ungdomsbrottslighet
 • Arbete med stöd till brottsoffer
 • Ditt uppdrag blir att utifrån ett coachande, motiverande och stöttande förhållningssätt skapa förutsättningar för din grupp att lyckas. I ditt ledarskap är du ett föredöme genom ditt engagemang, din förmåga till empati och ditt intresse för människor. Du är rak och tydlig, står för dina åsikter och ditt agerande överensstämmer med det du säger. Du är tillgänglig för dina medarbetare inte minst i svåra situationer.

Lokalpolisområdets ingripande- och brottsförebyggande uppdrag bedrivs dygnet runt. Som chef för en BF/IGV-grupp har du antingen medarbetare som tjänstgör på 3-skift eller medarbetare som tjänstgör dagtid/2-skift.

En BF/IGV-grupp på dagtid/2-skift har lokalpolisområdets yttre brottsförebyggande verksamhet samt ingripandeverksamheten som huvuduppgift.

En BF/IGV-grupp på 3-skift har ingripandeverksamhet som huvuduppgift men ska mellan larmen delta i annan brottsförebyggande verksamhet som beslutats.

Polisområde Älvsborg söker gruppchefer till följande befattningar:

Gruppchef BF/IGV 5, Placering BoråsGruppchef BF/IGV 10, Placering Kinna

Kvalifikationer

Som gruppchef för BF/IGV-verksamheten

ska du:

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • vid behov ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ha ett arbetsmiljöansvar för medarbetarna som ingår i din gruppansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • samverka med olika parter internt och externt
 • kunna leda såväl planlagda som plötsligt uppkomna insatser
 • kunna svara som yttre befäl för Polisområdet
 • Vid behov fatta initiala beslut som förundersökningsledare
 • Samverka med regionledningscentralen, regionala insatsledare, yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare och övriga ledningsfunktioner

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Som gruppchef för BF/IGV-verksamheten

har du

 • Minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • Minst Polisexamen
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten. 

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef:

Tomas Stakeberg Jansson tel: 010-566 08 14Stefan Gustafsson tel: 010-565 83 99

Information om rekryteringsprocessen lämnas av:

HR-partner Charlotta Lysmark tel: 072-232 70 08

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare för OFR-P, OFR-S, SEKO Polisen och SACO nås via Polisens växel, 11414.

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.
 • Placering för BF/IGV 5 i Borås och BF/IGV 10 i Kinna.
 • Arbetstid BF/IGV 5 PP 3-skift och VP 2-skift Mark/Svenljunga.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med hr-vast-1.kansli@polisen.se

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2018-08-31

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen