Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till brottsförebyggande grupper Lokalpolisområde Södermalm Stockholm

Polismyndigheten, region Stockholm har ca 7 000 anställda. Regionen består av fyra polisområden City, Syd, Nord och Gotland, regionala enheter samt ett regionkansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Organisation

Polisregion Stockholm

Län

Stockholms län

Utlyst

04 juli 2018

Ansök senast

15 augusti 2018

Referensnummer

C20693/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisområde Stockholm city omfattar geografiskt de centrala delarna av Stockholms stad samt Lidingö stad. Polisområdet består av två lokalpolisområden, Södermalm och Norrmalm, samt ett antal sektioner och kansli. I LPO Södermalm bor ca 130 000 medborgare. Utöver dessa vistas dagligen många fler medborgare Södermalm för arbete, shopping, nöje eller genomresa vilket naturligtvis bidrar till stora polisiära utmaningar på alla nivåer.

Lokalpolisområde Södermalm består idag av 23 grupper. 16 grupper för verksamhet i yttre tjänst, 6 grupper för utredning och 1 grupp för stödverksamhet. Bland BF-grupperna finns två grupper vars verksamhet i första hand riktar sig mot områdespolisverksamhet och en grupp som fokuserar på narkotikabrottsligheten.

Lokalpolisområdet söker nu gruppchefer till den brottsförebyggande verksamheten.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef har du personal-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för gruppens medarbetare och du är framförallt en god arbetsledare för dessa. Du planerar, följer upp och utvecklar verksamheten och håller arbetsplatsmöten, utvecklingssamtal, lönesamtal samt ansvarar för individuella utvecklingsplaner. Du kommer att ha ett nära samarbete med de andra gruppcheferna i lokalpolisområdet och samverka i första hand med operativa samordnare, kommunpoliser och arbetsledare. Vidare kommer du att företräda LPO Södermalm bland dina lokala samverkanspartners.

Utöver ditt arbetsgivaransvar leder du din grupp i den operativa verksamheten gentemot de uppsatta mål och åtaganden som finns i LPO Södermalm. Det brottsförebyggande arbetet omfattar bl. a. att samverka med interna och externa samverkanspartners, initiera och leda förundersökningar i den operativa miljön samt leda ett kort- och långsiktigt arbete mot LPO Södermalms uppsatta mål. Funktionen ställer därmed höga krav på förmågan att hantera arbetsmiljö- och personalansvar i kombination med förmågan att leda din grupp operativt med ett brottsförebyggande fokusområde.

Som chef för en BF-grupp vid Lokalpolisområde Södermalm

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare samt verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

 

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare eller projektledare. Erfarenheten behöver däremot inte ha erhållits i polismyndigheten
 • polisutbildningerfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet som yttre befäl

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av lokalpolisområdeschef Peter Ågren, 0708-95 19 23, tf bitr lokalpolisområdeschefen Jonas Trolle, 0708-95 19 35 eller gruppchefen Heléna Johannesson, 0733-31 58 54.
Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Lena Järefäll 010-56 37842

Fackliga företrädare

OFR-P: Jan Bengtsson, 073-940 42 10
SACO: Nils Karlsson, 070-982 89 86
SEKO: Kurda Babaey, 070-652 51 60
OFR-S: Mari Pettersson, 072-524 29 30 el 073-059 83 73

Övrig information

Anställning
Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning Placering vid Lokalpolisområde Södermalm

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med rekryterande chef.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 15 augusti 2018!

 

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen