Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sambandsman vid NOA med placering i Kabul, Afghanistan

Återvändandesambandsman vid Ambassadsamordningen, Gränspolissektionen, NOA, placering i Kabul, Afghanistan.

Organisation

Nationella operativa avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

10 juli 2018

Ansök senast

03 augusti 2018

Referensnummer

Ref.nr. 107/18

Arbetsplatsbeskrivning

Nationella operativa avdelningens uppgifter och ansvar har bäring på nationell och internationell kommunikation och samordning, nationell och internationell underrättelseverksamhet, utredning av föreskrivna brottstyper eller sällan förekommande brott samt biträde till regionerna. Avdelningen har genom omvärldsbevakning och omvärldsanalys ansvar för framtagande av lägesbilder avseende brotts- och händelseutveckling nationellt och internationellt samt har ett tydligt funktions- och processansvar för flera verksamhetsområden.
Nationella operativa avdelningen är nationell kontaktpunkt mot Säkerhetspolisen, Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Avdelningen består av åtta organisatoriska enheter; en operativ enhet, en utredningsenhet, en underrättelseenhet, en internationell enhet, en beredningsenhet, en kontaktenhet, ett kansli samt ekobrottskansliet.

Gränspolissektionen ingår som en del av Nationella Operativa Avdelningens Operativa enhet, har det strategiska ansvaret för gränspolisverksamheten och ansvarar för samordna, strukturera och metodutveckla polisens arbete med gränskontroll, inre utlänningskontroll och verkställigheter. Sektionen är nationell kontaktpunkt för EU:s gränskontrollbyrå Frontex och har ett nationellt samordningsansvar för Sveriges deltagande i Frontex operationer. Sektionen ger stöd till gränskontrollen i frågor om resehandlingar och dokument samt samordnar polismyndighetens kontakter med utländska ambassader i verkställighetsärenden och gemensamma verkställighetsinsatser. Vid sektionen finns den Nationella Samordningscentralen för Sveriges anslutning till det Europeiska gränsövervakningssystemet Eurosur samt den svenska passageraranalysverksamheten. Vid sektionens grupp för ambassadsamordning organiseras nu ett antal sambandsmän med huvudsaklig inriktning på återvändandefrågor.

Arbetsbeskrivning

I ditt arbete som svensk återvändandesambandsman (Return Liaison Officer) agerar du inom ramen för det gemensamma arbetet Polismyndigheten bedriver tillsammans med Migrationsverket och Kriminalvården, för att effektivisera återvändande- och återtagandearbetet. Funktionen innebär att du aktivt ska bidra till att beslut om utvisning och avvisning från Sverige till Afghanistan kan verkställas.

Arbetet kommer att vara varierande och kan bland annat innebära att du:

 • Fungerar som en länk mellan afghanska och svenska myndigheter i syfte att upprätthålla den återtagandeöverenskommelse som finns upprättad mellan staterna.
 • Etablerar, utvecklar och samverkar med ett lokalt nätverk för koordinering av återtagande, vilket innefattar samarbete med andra länder, internationella organisationer, lokala myndigheter och civilsamhället.
 • Bistår processen för snabbt, korrekt och effektivt utfärdande av resedokument för Afghanska medborgare som i enlighet med lagakraftvunnet beslut ska återvända till Afghanistan.
 • Stödjer processen för återtagande/transitering vid gräns genom att ge råd till handläggare av ärenden och eskortpersonal vid återvändandearbetet.
 • Samarbetar med sambandsmän i transitländer längs resvägen för verkställigheter till Afghanistan.
 • Stödjer organiserandet av gemensamma återvändandeinsatser (Joint Return Operations) och nationella återvändandeinsatser samt verkar för att öka motivationen hos lokala myndigheter att stödja återtagandeprocessen i linje med Sveriges och EU:s principer.
 • Stödjer aktiviteter som syftar till implementering av återtagandeavtalet.
 • Stödjer återintegreringsinsatser och andra former av stöd vid hemkomst för återvändande personer.
 • Bidrar till utvecklingen av identifieringsprocessen för dokumentlösa personer som ska återvända till Afghanistan.
 • Samlar information gällande mottagarlandets återtagandeprocess och ger råd till svenska myndigheter i enskilda ärenden. Informationen ska i vissa fall även kunna delges i större sammanhang såsom konferenser, utbildningar och andra internationella forum.
 • Identifierar områden för polisiärt samarbete med mottagarlandet där behov av kapacitetshöjande åtgärder finns och samlar information om befintligt stöd till mottagarlandet.
 • Dokumenterar och avrapporterar sitt arbete, inklusive regelbundna lägesrapporter om relevant utveckling i området.
 • Följer den politiska utvecklingen i landet och i närområdet och vid behov förhandlar med lokala myndigheter för att etablera en gemensam förståelse av ramverket för återtagande.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:  

 • Polisexamen, akademisk examen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
 • Erfarenhet från arbete med återvändande eller verkställigheter vid statlig myndighet
 • Erfarenhet från att etablera och upprätthålla kontakter med olika myndigheter, både nationellt och internationellt
 • Kunskaper om förvaltningslagen
 • God förmåga att hantera och bearbeta information
 • Mycket goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska
 • God fysisk och psykisk hälsa
 • Körkort, manuellt växlad bil

 

Meriterande
Det är meriterande om du har:

 • Mångårigt arbete inom Polismyndigheten eller Migrationsverket
 • Erfarenhet av utlänningslagstiftningen, önskvärt genom arbete vid Polisen, Migrationsverket, Migrationsdomstol eller Regeringskansliet
 • Erfarenhet av internationellt arbete och omvärldsorientering
 • Tidigare utlandstjänstgöring, gärna som sambandsman
 • Ytterligare språkkunskaper: Dari och/eller Pashto
 • Erfarenhet av större återvändandeoperationer till Afghanistan
 • Erfarenhet av stationering i Afghanistan

 

Personliga egenskaper
Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet, där gott omdöme, god samarbetsförmåga och skicklighet att kommunicera – både muntligt och skriftligt – är centrala komponenter. Det är angeläget att du är van att förhandla, är resultatfokuserad, har god människokännedom samt är flexibel och prestigelös. Du har hög anpassningsförmåga och kan snabbt ta till dig och omsätta information. Du har förmåga att prioritera och självständigt ansvara för ditt arbete.

Kontaktpersoner

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta Gränspolissektionen:
Patrik Engström, Sektionschef tfn 010-56 411 01, Natalya Glubochanska Carlsson, Gruppchef vid Ambassadsamordningen tfn 010-56 418 43.

Fackliga företrädare

Facklig information lämnas av:
Kent Svärd, SACO, tfn 010-56 342 11;
Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10;
Stefan Marcopoulos, ST, tfn. 010-563 91 39 eller
Johan Gertz, ST, tfn 070-632 94 26;
Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 0732-490 422.

Övrig information

Mer om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad till ett år med möjlighet till förlängning och gäller ensampostering (inga medföljande). Inför anställning kommer utbildning och förberedelser för uppdraget att hållas. Förtroendearbetstid tillämpas.

Under utlandsstationeringen tillämpas "Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands" (URA). Sökande uppmanas att läsa igenom avtalet och den information om ekonomiska ersättningar som finns på Arbetsgivarverkets hemsida innan ansökan skickas in.

Lär mer här om de riktlinjer som gäller för Polismyndigheten och nationella operativa avdelningens utlandsstationerade personal med URA-kontrakt.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Du kommer att bo på svenska ambassadens område i Kabul där du förväntas följa och respektera de säkerhetsföreskrifter och arrangemang som gäller för ambassadens personal liksom att följa Polisens utlandsstyrkas uppförandekod.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före placeringen.

Språktest kan komma att genomföras.

Vid eventuellt uttag kommer hälsoundersökning att ske.

Du kommer i samband med placeringen i Kabul att genomgå en HEAT-utbildning (Hostile Enviroment Awareness Training).

Ansökan
Välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV (inga betyg eller intyg) senast den 3 augusti 2018. Vi tar endast emot bilagor i pdf- eller doc-format.

Skicka din ansökan via e-post till jobb.noa@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, Registratorskontoret, Box 122 56, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref.nr 107/18 i mailets ärendemening.

Har du skyddad identitet söker du genom att skicka in din ansökan via post till:
Polismyndigheten, Box 122 56, 102 26 Stockholm eller kontakta berörd HR-konsult Latifa Gharbi, 010-56 404 13.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.
De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Vi ser fram emot din ansökan!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen