Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Yttre befäl till lokalpolisområde Luleå/Boden, region Nord.

Yttre befäl till lokalpolisområde Luleå/Boden, region Nord. Placeringsort: Luleå

Organisation

Polisregion Nord

Län

Norrbottens län

Utlyst

26 juli 2018

Ansök senast

31 augusti 2018

Referensnummer

C20914/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord omfattar Sveriges fyra nordligaste län, har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden: Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Regionen har även fyra regionala enheter Operativa-, Utrednings-, Underrättelseenheten samt Regionkansliet som lyder direkt under regionpolischefen.

I regionen finns 12 lokalpolisområden som arbetar med lokala mål mot den lokala problembilden. Verksamheten är omfattande, innefattar en stor bredd på arbetsuppgifter och bedrivs nära medborgarna.
Inom lokalpolisområdets verksamhet finns BF-IGV som hanterar den händelsestyrda och planlagda verksamheten dygnet runt. BF-IGV är även en del att lokalpolisområdets arbete med Medborgarlöften och andra trygghetsskapande åtgärder.

Vi söker nu dig som vill arbeta som yttre befäl vid LPO Luleå/Boden, vilket innebär ett verksamhetsansvar för yttre ledning inom polisområde Norrbotten med placering i BF-IGV grupp, placeringsort Luleå.

Arbetsbeskrivning

Yttre befäl planerar, leder och följer upp polisområdets yttre verksamhet, både inom ingripandeverksamhetens lokala arbete mot uppsatta mål, som inom det minutoperativa uppdraget. Arbetsuppgifterna utgår från ett verksamhetsansvar och har sin utgångspunkt i Polisområdets problembild. Verksamhetsansvaret berör hela polisens uppdrag. I funktionen leder du den yttre verksamheten antingen på uppdrag av regionsvakthavande befäl vid regionsledningscentralen, gruppchef på BF-IGV eller självständigt genom tilldelad delegation. Funktionen yttre befäl bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor.

I funktionen yttre befäl kommer du att ansvara för att:

 • Vid behov verka i rollen som polisinsatschef
 • Vid behov stödja och leda polisområdets ingripandeverksamhet
 • Leda i eftersök av försvunnen person(MSO)
 • Leda ingripandeverksamhetens planlagda lokalt uppsatta mål
 • Leda kortsiktiga uppdrag och insatser från vakthavande befäl i polisområdet eller regionen
 • Planera leda och följa upp särskild händelse
 • Ansvar för uppföljning av det händelsestyrda arbetet och de uppgifter som det i övrigt delegerats ansvar för, ex. en planlagd insats
 • Vid behov fatta beslut som förundersökningsledare enligt delegation samt ansvara/leda arbetet på brottsplats innefattande att långtgående förstahandsåtgärder vidtas och kvalitetssäkras

Kvalifikationer

Vi söker dig som har polisexamen och aktuell erfarenhet från verksamhetsområdet.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbetsledande uppdrag, genomgått Polisens chefsprogram Det direkta ledarskapet (PCD) eller en motsvarande utbildning.

Som yttre befäl ska du kunna:

 • Hantera din dubbla roll som funktionsansvarig och medarbetare
 • Förstå och formulera mål och uppdrag för ditt ansvarsområde
 • Strukturera information och skapa överblick
 • Omformulera och anpassa ett budskap till olika målgrupper och kommunicera det i både tal och skrift
 • Inspirerar till kreativa samtal som utvecklar verksamheten, medarbetarna och andra chefer i relation till uppdrag, värdegrund och övergripande mål
 • Kommunicera på grundläggande engelska om den egna verksamheten

Du bör även ha kunskap om polisens underrättelsemodell, (PUM) och om Polisens nationella underrättelsemodell (PNU). Vidare bör du ha kunskap om brottsförebyggande metoder och kunskap/ utbildning i operativ juridik. Du bör även genomgått Polisinsatschefsutbildning eller har annan kännedom/kunskap om operativ ledning som bedöms relevant. Samt MSO-utbildning (eftersök av försvunnen person) eller annan kunskap om området som bedöms relevant.

Vid tillsättning av denna funktion kommer vi att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Kontaktpersoner

Ulf Sköld, Chef lokalpolisområde Luleå/Boden, tfn: 070-656 50 80

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord: Mikael Eksholm, ST region Nord: Mattias Keskitalo-Nilsson, Ingegerd Nilsson Ramm SACO-S region Nord, Ehrenfried Jäschke SEKO Polisen, samtliga nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställningen
Anställningsform: Tillsvidareanställning som polisinspektör i funktion som yttre befäl vid BF/IGV grupp.
Arbetsort:Luleå                                                                                           

Arbetstid: Yttre befäl tjänstgör i periodplanerad treskiftslista, vilket bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor.               

Tillträde: Enligt överenskommelse

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Polisen arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald och strävar efter att skapa en arbetsplats där skiftande erfarenhet och bakgrund tas tillvara. Vi eftersträvar en jämnare könsfördelning bland våra ledare och chefer, därför uppmuntrar vi särskilt kvinnor att söka.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd, registrera dig inte i systemet utan ta istället kontakt med rekryterande chef.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Varmt välkommen med din ansökan!


 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen