Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Arbetsledare (RLC-befäl utan personalansvar) vid regionledningscentralen (RLC)

Vill du tillsammans med dina medarbetare arbeta med polismyndighetens viktigaste uppdrag att skapa trygghet för medborgarna och förtroende för Polisen i samverkan med lokalsamhället?

Organisation

Polisregion Nord, Polismyndigheten

Län

Västerbottens län

Utlyst

16 augusti 2018

Ansök senast

26 augusti 2018

Referensnummer

A195.214/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Region Nords Regionledningscentral, RLC, ansvarar för polisens ingripandeverksamhet i hela regionen och är en sektion vid Operativa enheten. Arbetsplatsen består av RLC-operatörer och befäl som tjänstgör på Ridvägen 10 i Umeå.  På RLC region Nord bedöms och prioriteras inkommande telefonsamtal och radioanrop. Det hanteras idag ca 1 500 000 telefon- och radioanrop per år. Här leds och planeras större händelser i regionen. Dagens servicenivå är bra, dock bedriver vi ett ständigt utvecklings- och förbättringsarbete av vår verksamhet.

Nu söker vi arbetsledare RLC Nord.

Arbetsbeskrivning

Arbetsledare RLC ansvarar, under ledning av vakthavande befäl, för den löpande driften i regionledningscentralen och ledningen av den händelsestyrda verksamheten i regionen.  Arbetsledare RLC är arbetsledare för ett begränsat antal operatörer och ger dem fortlöpande stöd i hanteringen av enskilda ärenden, men har inte personalansvar.

I arbetet som arbetsledare RLC ingår bl. a. att göra prioriteringar i tveksamma eller komplicerade ärenden, fatta beslut om omprioriteringar, kvalitetssäkra operatörernas arbete samt följa upp och avsluta händelserapporter. Vid grövre brott eller allvarligare händelser ska arbetsledare RLC kunna hantera ett enskilt ärende och utöva initial operativ ledning av de yttre resurserna.

Arbetsledare RLC leder den händelsestyrda verksamheten i nära samverkan med yttre befäl, jourhavande förundersökningsledare i polisområde och förundersökningsledare vid PKC. Arbetsledare RLC ansvarar även för att dela RLC:s operativa lägesbild i samband med polisområdenas utsättningar samt fortlöpande hålla PKC och växel underrättad om information som har eller kan komma att få stor inverkan på polisens samlade frontdesk-verksamhet.

Arbetsledare RLC fattar myndighetsbeslut enligt delegationsordning samt ansvarar för att enskilda ärenden hanteras enligt gällande författningar och i enlighet med polisens nationella mål och de mål som enligt myndighetens nya styrmodell har utarbetats av medarbetare och chefer vid regionledningscentralen.

I ansvaret ingår också att samverka med andra myndigheter och organisationer/samarbetspartners som SOS Alarm, Länsstyrelsen, Räddningstjänsterna och ambulansverksamheten i regionen. Arbetsledare RLC kan i förekommande fall tjänstgöra i stabsfunktion vid särskild händelse.

Kvalifikationer

Du ska ha gått Polisutbildningen, i enlighet med Polisförordning (2014:1104) och ha kunskap om polisens styrning och uppdrag i samhället samt relevanta regelverk för polismyndighetens verksamhet. Du ska även ha kunskap om MS Office-paketet. Du ska ha bred polisiär erfarenhet från olika delar av polisens verksamhet och erfarenhet av arbetsledning eller det arbetsgivaren bedömer som likvärdigt.

 

Meriterande

Det är meriterande om du har operatörsutbildning enligt FAP 140-1, genomgått någon ledarskapsutbildning och har kunskap om operativ ledning. Erfarenhet av utrednings- och lagföringsverksamhet och erfarenhet från insatsplanering och tjänstgöring i ledningsstab vid särskild händelse.

Kunskap om utredning och lagföring och metoder enligt Polisens nationella utredningsdirektiv (PNU) samt kunskap om RLC:s IT-stöd (Storm MA/Cortex/Karta m.fl.) är meriterande.

Förmågor

Du ska ha:

  • Förmåga att skapa väl fungerande arbetslag som kan upprätthålla en hög tillgänglighet och ge medborgarna ett bra bemötande och god service,
  • Förmåga att via RLC-operatörer leda och ge yttre resurser erforderligt stöd för att fullgöra tilldelade uppdrag, 
  • Förmåga att självständigt kunna fatta beslut inom ramen för operativ ledning och delegationsordning,
  • Tillit och förtroende för människors förmåga och vilja att bidra,
  • Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska,
  • Förmåga att kommunicera tydligt och rakt och vara lyhörd, vilket inkluderar förmågan att läsa av medarbetarnas reaktioner i enskilda ärenden,
  • Förmåga att lyssna, föra konstruktiv dialog, samverka och fatta beslut,
  • Förmåga att verka i enlighet med Polisens värdegrund, medarbetarpolicy och ledarkriterier,
  • Förmåga att realisera polismyndighetens inriktning avseende likabehandling i den egna verksamheten.

Kontaktpersoner

Benny Rinnström, chef RLC Nord, 070-589 37 54

Sandra Pärsdotter HR-konsult 0730-877 285

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet region Nord, SEKO polisen, SACO-S region Nord, ST region Nord,samtliga nås via Polisens växel 114 14

Övrig information

Som medarbetare inom Polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för Polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för Polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för Polisen genom att leva upp till polisens värdegrund. Se hemsidan, polisen.se, för mer information.

Säkerhetsprövning kommer att göras enligt Säkerhetsskyddslagen (1996:627).

Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL). Har du skyddad identitet, referenser eller liknande information som du själv bedömer som olämplig att lämna ut, ta kontakt med ansvarig rekryterare.

Arbetet bedrivs i skift på alla tider av dygnet under årets alla veckor.

Vid urvalsförfarandet kan tester förekomma.

Ansökan

Du som är intresserad av att arbeta som RLC-befäl är välkommen med din ansökan bestående av personligt brev och CV i pdf- eller doc-format senast den 26.08.2018.


Varmt välkommen med din ansökan!

 

Sista ansökningsdatum: 26.08.2018

Referensnummer: A195.214/2018

Skicka din ansökan till: jobb.nord@polisen.se

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen