Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Lokalpolisområde Lindesberg vid Region Bergslagen

Chef till Lokalpolisområde Lindesberg vid Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

04 juni 2018

Ansök senast

25 juni 2018

Referensnummer

C20078/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten består av drygt 28 500 medarbetare och är indelad i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli.

Region Bergslagen omfattar Dalarnas, Värmlands och Örebro län med Örebro som huvudort, i Regionen arbetar ca 1850 medarbetare. Vi värnar om en god personalpolitik och arbetsmiljö vilket utgör grunden för vår polisverksamhet. Effektivitet, engageman och tillgänglighet är den värdegrund vi utgår ifrån i allt arbete, liksom sträva efter mångfald och likabehandling inom alla områden.

Som lokalpolisområdeschef leder du och ansvarar för verksamheterna BF/IGV, Utredning och Stöd/Service. Du har ett tydligt uppdrag att utveckla kontakten med medborgarna och att bli mer tillgänglig i lokalsamhället. I det arbetet ingår att stärka den lokala samverkan med kommuner och andra aktörer. Utifrån den lokala problembilden ska ni tillsammans sätta lokala mål och formulera medborgarlöften.

Vi söker nu en chef för LPO Lindesberg som omfattar Lindesberg, Nora och Ljusnarsbergs kommuner.

Polisområde Örebro län består av fyra lokalpolisområden och en utredningssektionen. Du är direkt underställd chefen för Polisområde Örebro län och ingår i dennes strategiska ledningsgrupp. Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Arbetsbeskrivning

ska du

- ta särskilt ansvar för att leda och utveckla de tre huvudprocesserna, Utredning och lagföring, Ingripande och brottsförebyggande verksamhet samt Stöd/Service.

- tillsammans med din ledningsgrupp ansvara för den dagliga verksamheten men även verksamhetens långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

- Ingår i Polisområde Örebro läns ledningsgrupp

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten såväl externt som internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

har du

- ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer tillsammans

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten

- ingått i ledningsgrupp på strategisk nivå

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kvalifikationer

Se hela kravprofilen här

Anställning

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Polisområdeschef Bo Andersson, 114 14. Information om rekryteringsprocessen lämnas av:

hr-avd-chefskansli-9.rps@polisen.se

Fackliga företrädare

Polisförbundet – Robert Pettersson, 010-56 73737

ST – Kjell Haglund, 0105673181

SEKO – Monica Hedin, 010-5670232

SACO-S – Lars Modig, 0725-69 79 40

Övrig information

Information om rekryteringsprocessen: I urvalet arbetar polisen med kompetensbaserat chefsurval och bedömningen utgår från polisens ledarkriterier. I urvalet ingår testerna MAP och Matrigma.

- Anställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.

- Placering vid Region Bergslagen, Polisområde Örebro, Lokalpolisområde Lindesberg

- Geografisk placering är Lindesberg

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättsäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. . Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen (PUL).

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med ansvarig rekryterare Margareta Larsson, 114 14.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 25 juni 2018!

 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen