Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Chef till Polisområde Nordvästra Skånes kansli, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Skåne län

Utlyst

20 juni 2018

Ansök senast

17 augusti 2018

Referensnummer

A319.205/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten region syd har cirka 4 700 medarbetare. Regionen består av fem polisområden, tre regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Polisområde Nordvästra Skåne har ca 630 anställda och består av Polisområdeskansli, fyra lokalpolisområden (Helsingborg, Ängelholm, Landskrona och Klippan), två sektioner (utredning och utredningsjour).
Polisområde Nordvästra Skåne ansvarar inom sitt geografiska område för utredning i enlighet med den nationella brottskatalogen, har arrestverksamheten i Helsingborg, receptionsverksamhet, passverksamhet, beslagshantering, ingripande- och områdespolisverksamhet, underrättelseverksamhet, brottsamordning samt spaningsverksamhet.

Polisområdets kansli ska utgöra ett stöd till den strategiska ledningen i polisområdet och dess olika sektioner genom att planera och följa upp verksamheten. Kansliet hanterar och samordnar områdesgemensamma frågor och åtaganden gentemot regionen samt ansvarar för kvalitet och utveckling i syfte att anpassa verksamheten till nya förutsättningar. Verksamhetsområdet är brett och innefattar exempelvis kompetensförsörjningsfrågor och strategisk planering. Kansliet ansvarar även för lokala förhandlingar med arbetstagarorganisationerna och samordning kring arbetsmiljö- och lokalfrågor. Verksamheten har under senaste åren utvecklats i takt med pågående strukturella förbättringar. En stor del av arbetet handlar om att bidra till kärnverksamhetens utvecklingspotential. Som chef förväntas du fortsätta detta utvecklingsarbete.

Vi söker nu chef till polisområde nordvästra Skånes kansli. Du är direkt underställd chefen för polisområdet och ingår i dennes ledningsgrupp. Vi söker dig som har ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer.

 

Arbetsbeskrivning

Som chef för Nordvästra Skånes kansli

ska du

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för att regionens uppdrag genomförs samt driva polisområdets långsiktiga förändrings- och utvecklingsarbete

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

- vid behov leda polisområdets ledningsgrupp

- vid behov svara som polisområdeschef


är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

- ett par års erfarenhet av att driva och leda i en komplex organisation genom och tillsammans med andra chefer

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda större förändrings-och utvecklingsarbeten

- ingått i ledningsgrupp

- erfarenhet av polisiär verksamhet

besitter du

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Se hela kravprofilen här.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av polisområdeschef Patric Heimbrand 010-5614200 eller Michael Mattsson bitr. polisområdeschef 0706-976481. För information eller frågor om rekryteringsprocessen, kontakta hr-avd-chefskansli-1.rps@polisen.se.

Fackliga företrädare

Monica Veberg - SEKO 070-549 11 35, Thomas Nilsson -Polisförbundet 0705-20 36 76, Kenneth Ferm- ST 0706-60 31 54 och Saco-S nås via Polisens växel tfn 114 14.

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som polisintendent med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placering i Helsingborg

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter.

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.syd@polisen.se. Märk din ansökan med dnr A319.205/2018 i mailets ärendemening.

Interna sökande och personer med skyddad identitet uppmanas att ansöka via sin interna e-post. Har du skyddad identitet och ansöker från extern e-post eller har andra uppgifter du bedömer olämpliga att e-posta, kontakta ansvarig HR-konsult: ingemar.herdenberg@polisen.se. Det går även bra att skicka ansökan med post till adressen: Polismyndigheten, HR-direkt, 205 90 Malmö. Märk ansökan med dnr A319.205/2018.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 17 augusti 2018!

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen