Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Specialiststöd vid IT-avdelningen i Stockholm

Polismyndigheten söker en gruppchef till en nyinrättad funktion inom IT, Specialiststöd. Är du den vi söker?

Organisation

IT-avdelningen

Län

Stockholms län

Utlyst

08 juni 2018

Ansök senast

02 juli 2018

Referensnummer

A299.997/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polismyndigheten har nyligen etablerat en helt ny sektion som erbjuder IT-stöd till specialistverksamheter inom Polisen. Verksamhetens arbete är brett och omfattar såväl utveckling som drift av de olika IT-miljöer som specialistverksamheterna inom myndigheten behöver. Det handlar om såväl befintliga IT-stöd som utveckling av nya. Sektionen består av tre grupper: Säkerhets- och systemövrvakning, Operativa ledningssystem samt en helt ny grupp – specialiststöd. Till den sistnämnda söker vi nu en gruppchef.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef kommer du att bygga upp och leda en grupp tekniska experter med bred teknisk kompetens. I nära samarbete med de båda andra grupperna i sektionen och de verksamheter som ska stödjas, ska du operativt och strategiskt bidra till sektionens uppbyggnad.

Som gruppchef ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i ledningsgruppen för sektionen specialistverksamhet
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Vi söker dig som har erfarenhet av direkt ledarskap, antingen som gruppchef eller andra ledande positioner som projektledare, uppdragsledare eller insatschef. Även sökanden med bakgrund som informella ledare är lämpliga. Du ska ha en bred teknisk insikt och goda kunskaper inom området. Din erfarenhet kan komma från såväl privat som offentlig sektor, men vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från arbete inom offentlig sektor och förståelse för de speciella förutsättningar som gäller inom en myndighet. Vi tror vidare att du har arbetat med uppgifter som kräver hög sekretess och säkerhetstänk och att du besitter ett gott omdöme i dessa frågor.

Vi tror att du har:

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare, uppdragsledare insatschef eller liknade funktioner som kräver ledarskap
 • för funktionen relevant examen/utbildning eller kunskaper förvärvade genom erfarenhet
 • bred och god teknisk kunskap inom området
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • förmåga att göra komplexa tekniska frågor begripliga för icke-specialister

och att du besitter

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 Se hela kravprofilen här 

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av sektionschef Michael Svensson, telefon 070 325 53 48

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Gunnar Stenvall, telefon 010 564 37 53

Fackliga företrädare

SACO: Kent Svärd, telefon 010 563 42 11
Polisförbundet: Sofia Ask, telefon 010 563 87 10
Fackförbundet ST : Johan Gertz, telefon 010 567 70 92
Seko Polisen: Karna Tillheden, telefon 010 561 66 27

Övrig information

Anställning

 • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placering vid Polishuset Kronoberg i Stockholm

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kommer att genomföras före anställning.

Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.chef@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, registratorskontoret, Box 12256, 102 26 Stockholm. Märk din ansökan med ref. nr. A299.997/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

 
Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 2 juli 2018!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen