Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till Bedrägerisektionen vid regionala utredningsenheten, Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Kalmar län

Utlyst

19 juni 2018

Ansök senast

27 juli 2018

Referensnummer

C20398/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Sektionen för utredning av bedrägeribrott är en regional sektion som tillhör utredningsenheten i region Syd. Sektionen verkar över hela regionen och ansvarar i huvudsak för brott mot 9-10 kap. BrB och Bidragsbrottslagen, Lag om straff för penningtvättsbrott, mm. Ärendena är såväl polisledda som åklagarledda.

Sektionen är indelad i nio utredningsgrupper med placering på flera orter i regionen där huvudorterna är Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Växjö och Kalmar. Fem av grupperna är s.k. "snabbgrupper" där fokus ligger på utredningar med kortare utredningsprognos, ärenden med snabba tempon. Intentionen är att snabbgrupperna ska arbeta med färska ärenden för att i ett tidigt skede avbryta pågående brottslighet och särskilt verka mot brottsaktiva personer. Två av de fem "snabbgrupperna" är kombinerade operativa grupper vars uppdrag är att biträda med hämtningar till förhör, husrannsakan, kortare spaningsuppdrag, etc. utöver utredningsarbete. Övriga grupper, s.k. "mellangrupper" hanterar utredningar med längre utredningsprognos samt äldre ärenden från sektionens balans. Enstaka utredningar drivs i projektform, efter beslut på sektions-, enhets-, regional- eller nationell nivå. Projekt bemannas med utredare från både "snabb- och mellangrupper".

Sektionen har en nära kontakt med Åklagarmyndigheten, varje åklagarkammare har en utsedd samverkansåklagare.

Sektionen arbetar digitaliserat och "papperslöst". Digitala visualiseringstavlor används för att organisera, strukturera och tydliggöra arbetet. Uppföljning av varje utredares ärenden sker regelbundet genom ärendeavstämning med gruppchef. Allt detta för att öka förmåga till rätt prioritering, att säkerställa att vi arbetar effektivt och att varje utredare har en rimlig arbetsbelastning. Vi jobbar utifrån devisen att samtliga utredningar är sektionens gemensamma ansvar. Sektionen arbetar medarbetardrivet och flödesorienterat där vi tillsammans utvecklar verksamheten, effektivisera utredningsprocessen och skapar förutsättningar för goda resultat och bra arbetsmiljö.

Nu söker vi dig som vill arbeta som gruppchef för grupp 7, Sektionen för utredning av bedrägeribrott.

Placeringsort Kalmar/Växjö. I händelse av vakans kan tjänstgöringsort även bli Malmö.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef kommer du att ingå i sektionens ledningsgrupp. Du kommer även att verka som förundersökningsledare och leda den dagliga verksamheten i gruppen. Som gruppchef ska du tillsammans med dina medarbetare arbeta för att brotten utreds och förebyggs på ett effektivt sätt. Du kommer att ha ett nära samarbete med den regionala ärendesamordningen, åklagarkammaren och andra verksamheter såväl internt som externt.

Tjänsten som gruppchef på sektionen ställer mycket höga krav på eget ansvar. Arbetet kan vara intensivt och kräver god förmåga att prioritera arbetsuppgifterna. Med anledning av det stora ärendeinflödet samt stora balanser finns ett stort krav på struktur och uppföljning. Tjänsten innebär även arbetsledning på distans.

Som Gruppchef till Bedrägerisektionen vid regionala utredningsenheten, Region Syd

ska du
- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete
- ingå i sektionens ledningsgrupp/ annat ledningsforum
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.
- Verka som förundersökningsledare och leda den dagliga verksamheten i gruppen.

är du
- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

Som Gruppchef till Bedrägerisektionen vid regionala utredningsenheten, Region Syd

har du
- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
- för funktionen relevant examen/utbildning
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet (kan brytas ned till flera ska-krav)
- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du
- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Meriterande
Du har god förmåga att arbeta såväl ensam som tillsammans med andra.

Vi förväntar oss att du är engagerad, och framtidsorienterad och ser det som ett naturligt inslag att vara med och bidra till utvecklingen av sektionen och dess uppdrag.
Vi ser gärna att du har lätt för att skapa tillit och fungera sammanhållande i en grupp.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kravprofil för gruppchef (pdf)

Kontaktpersoner

Carolina Adler, Sektionschef, Bedrägerisektionen, Region Syd: 0733-483345

Information om rekryteringsprocessen lämnas av: hr-avd-chefskansli-1.rps@polisen.se

Fackliga företrädare

OFR/P, Sophia Willander, 0733-48 30 28 ST, Tomas Kihlbert, 010-561 52 47. Seko Polisen, Monica Veberg, 0705-49 11 35 SACO-S, Anders Grönwall, 0705-85 57 80

Övrig information

Det går också bra att kontakta samtliga gruppchefer på sektionen.

Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Anställning 

  • Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
  • Placering vid bedrägerisektionen, grupp 7 

Säkerhetsklassning 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan 

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. 

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontakta hr-avd-chefskansli-1.rps@polisen.se.

Polismyndigheten 

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 29 500 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. 

Hos oss får du möjlighet att bidra till polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Polismyndigheten, region Syd har ca 4 700 anställda. Regionen består av 5 polisområden, 3 regionala enheter samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen. Polisområde Malmö (POMA) består av; utredningssektion (US), sektionen för brott i nära relation (BINR), sektionen för utredningsjour (UJ), lokalpolisområde Norr (LPO Norr) samt lokalpolisområde Söder (LPO Söder). 

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. 

Varmt välkommen med din ansökan senast 2018-07-13 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen