Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef PKC

Organisation

Polisregion Väst

Län

Hallands län, Västra götalands län

Utlyst

12 juni 2018

Ansök senast

03 juli 2018

Referensnummer

C20260/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Region Väst
Polisregion Väst består av Hallands och Västra Götalands län. Cirka 4 800 anställda arbetar för att genomföra polisens kärnuppdrag i de 55 kommunerna. Verksamheten i polisregionen är organiserad i fem polisområden, en regional utredningsenhet, en regional operativ enhet, en underrättelsesektion och ett regionkansli. I polisområdena finns lokalpolisområdena, som är kärnan i polisverksamheten. Nationella avdelningar finns representerade i regionen för att ge stöd till polisverksamheten.

Operativa enheten
Den operativa enheten arbetar med olika polisoperativa specialfunktioner och med hela regionen i fokus. Här finns gränspolissektionen, insatsstyrkan, operativa sektionen; där bland annat rytteriet och hundförarsamordningen finns, polisens kontaktcenter, regionledningscentralen och trafiksektionen. Verksamheten bedrivs i Bengtsfors, Falkenberg, Göteborg, Halmstad, Skara och Vänersborg.

Polisens kontaktcenter
PKC är en viktig del i den initiala utredningsprocessen. Det innebär att det ska finnas en aktiv FU-ledning där tidiga beslut fattas för att kunna vidta de initiala utredningsåtgärderna som är relevanta och tidskritiska i en förundersökning. Arbetet syftar till att tidigt i processen avgöra om ärendet ska utredas vidare eller förundersökningen ska läggas ner, och därigenom minska ärendeflödet och ärendehanteringen för lokalpolisområdena.

PKC har även ett serviceuppdrag vilket innebär att polisanmälningar ska tas upp per telefon eller via internet. I uppdraget ingår också att leda medarbetare vid krissituationer i samhället, handha katastrofregistrering vid större olyckor eller naturkatastrofer, ta emot tips m.m.

Samverkan sker med andra aktörer, framför allt regionledningscentralen (RLC), jourhavande FU-ledare och Polismyndighetens nationella växel. Som gruppchef deltar du i det operativa arbetet och det är därför bra om du har erfarenhet av utredningsarbete.

PKC söker nu gruppchefer till två operatörsgrupper i Göteborg samt en gruppchef till FU-ledargruppen i Falkenberg.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom PKC

ska du

 •  inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs
 • leda gruppen i det dagliga arbetet
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete. I det uppdraget ingår även att leda och motivera förändrings- och utvecklingsarbetet inom ramen för sektionens utökade utredningsuppdrag
 • ingå i ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet i gruppen
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

 

Kvalifikationer

Som gruppchef inom PKC
har du

 • Erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • För funktionen relevant examen/utbildning
 • Erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • Erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare
 • förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

För information om tjänsterna: Sektionschef Daniel Norlander 114 14

Fackliga företrädare

Fackliga företrädare från Polisförbundet, SEKO Polisen, ST inom Polisen och SACO-S nås via Polismyndighetens växel 114 14

Övrig information

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen