Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef Förvaltningsrätt Vapenärenden Rättsenhet Syd Placering i Malmö

Organisation

Rättsavdelningen

Län

Skåne län

Utlyst

11 juni 2018

Ansök senast

20 juni 2018

Referensnummer

C20236/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Vill DU bli en av oss som driver polisens förvaltningsrättsgruppers arbete framåt och därigenom bidrar till att utveckla den polisiära vapenhandläggningen?

Rättsavdelningen är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Avdelningen består av en enhet för rättslig styrning och stöd, en enhet för informationsförvaltning, en enhet för förvaltningsrätt, sju regionalt placerade rättsenheter samt ett kansli.  

Rättsenhet Syd består av Informationsförvaltning där registratur och arkiv ingår, Förvaltningsrätt där vapen-, ordningslags-, och andra tillståndsärenden handläggs samt Rättstillämpning som ansvarar för juridiskt stöd till regionen. Inom sektionen för Förvaltningsrätt Syd finns sex grupper. Majoriteten av medarbetarna är civilanställda. 

Den förvaltningsrättsliga enheten ansvarar för att styra, utveckla och följa upp Polismyndighetens förvaltningsrättsliga verksamhet. Enheten svarar för nationella kontakter med andra myndigheter inom verksamhetsområdet. Handläggningen av förvaltningsärenden sker huvudsakligen på de regionala rättsenheterna. I regeringsuppdraget till Polismyndigheten ingår bland annat att redovisa och utveckla arbetet med hanteringen av vapentillstånd och analysera statistik över de senaste årens utveckling, redovisa olika faktorers påverkan på ledtider och handläggningstider samt utveckla och implementera långsiktiga och hållbara rutiner för ett effektivt och rättssäkert arbete med vapentillstånd.  

Vi söker nu dig som vill leda och utveckla arbetet i gruppen förvaltningsrätt 3 Vapenärenden med placering i Malmö. Vi söker dig som drivs av att motivera, styra och stötta personal i ditt ledarskap samt leda kvalificerad digital ärendehandläggning och vill vara delaktig i ett viktigt samhällsuppdrag inom Sveriges största myndighet. 

Arbetsbeskrivning

Gruppen ansvarar bland annat för handläggning av vapenärenden enligt vapenlagen. Arbetet innebär i första hand att handlägga om tillstånd att inneha vapen eller driva vapenhandel, ompröva lämpligheten hos befintliga vapeninnehavare eller vapenhandlare samt dödsboärenden. Arbetsuppgifterna består till stor del av att formulera olika beslut som i vissa fall även ska föredras för en beslutsfattare. Du kommer successivt lära dig lagstiftningen och nya arbetsmetoder. 

Som gruppchef kommer du, utöver att leda gruppen, fatta beslut i förekommande ärenden, ha nära samverkan med övriga verksamhetsområden inom polisen, driva samarbete med Gruppchefer för andra regionala vapenärendegrupper samt samverka med kommunala nämnder och förvaltningar och övriga myndigheter. 

Du kommer vara placerad i Malmö och du kommer att resa för att träffa en del av dina medarbetare och samverkanspartners.  

Kvalifikationer

Som chef för förvaltningsrätt 3 vid rättsenhet Syd: 

ska du

 • inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för gruppens resultat
 • tillsammans med dina medarbetare driva verksamhetens långsiktiga      förändrings-och utvecklingsarbete
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till engagemang, samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ingå i ledningsgrupp
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten
 • fatta beslut i förvaltningsrättsärenden/vapenärenden

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • kontaktskapare – du tar initiativ till, och upprätthåller, ett brett nätverk av samverkanspartners, både intern och externt

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare,projektledare eller liknande
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten
 • erfarenhet av handläggning alternativt arbetsledning av förvaltningsrättsliga ärenden
 • meriterande är akademisk examen inom juridik
 • meriterande är att arbetat ett år som chef
 • körkort B
   

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån som ett inifrån perspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

  Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef tillika Sektionschefen Liselotte Grant 010-5614388 och Rättschefen Syd Klas Werme, 010-5623852

Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722352196 alt chefsrekrytering@polisen.se

Fackliga företrädare

SACO-S, Kent Svärd tfn 010-56 34 211; Polisförbundet, Sofia Ask, tfn 010-563 87 10; Fackförbundet ST, Johan Gertz, tfn 010-567 70 92; SEKO Polisen, Karna Tillheden tfn 010-561 66 27

Övrig information

Anställningen

 • Tillsvidare anställning som handläggare med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Anställningen kan komma att inledas med en provanställning
 • Placeringsort Malmö
 • Resor förekommer i anställningen
 • Flextid tillämpas

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen