Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchef till informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten, region Nord

Gruppchef till informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten. Placeringsort inom region nord enligt överenskommelse

Organisation

Polisregion Nord

Län

Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrland län

Utlyst

14 juni 2018

Ansök senast

22 juli 2018

Referensnummer

A307.965/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Polisregion Nord har drygt 2000 anställda och består av fyra polisområden, Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland, tre regionala enheter Operativa, - Utrednings- och Underrättelseenheten samt ett kansli som lyder direkt under regionpolischefen.

Underrättelseenheten i region Nord består av två sektioner, Sektion Polisområden och Sektion Region. Sektion polisområden består av fyra grupper, en i varje polisområde. Sektion Region består av tre grupper: informatörsverksamhet, regionalt underrättelsecenter (RUC) samt analysgrupp.

Informatörsverksamheten utgör en viktig del av underrättelseinhämtningen. Verksamheten bedrivs utifrån långsiktiga mål och den Polisoperativa inriktningen för polismyndigheten, POI. Informatörsverksamheten utgör också ett stöd för den strategiska och operativa ledningens planering och beslut om insatser i syfte att förhindra, förebygga och uppdaga brott.

Vi söker nu en gruppchef för informatörsverksamheten med placering inom region Nord enligt överenskommelse.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef inom informatörsverksamheten vid Underrättelseenheten, region Nord ansvarar du för informatörsverksamheten i polisregionen med personal och arbetsmiljöansvar över kontrollanter och hanterare.

Gruppchefen ska förmedla övergripande direktiv och intentioner till personal samt kunna förstå, tolka och anpassa strategierna till den egna verksamheten så att de kan omsättas i handling. I arbetet ingår att delegera och hjälpa personal att bryta ner det övergripande uppdraget.

Som gruppchef i region nord

Ska du

 • vara verksamhetsansvarig för informatörsverksamheten i regionen
 • tillse att arbetet bedrivs enligt riktlinjer för informatörsverksamheten
 • delta i underrättelseenhetens ledningsgrupp och nationella möten med övriga chefer inom informatörsverksamheten, regionkontrollanter och myndighetskontrollant
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • företräda arbetsgivaren genom att ansvara och verka för en arbetsmiljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och utveckling av verksamheten
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten

Är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

 • minst 6 månaders erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande
 • polisexamen
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda sig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten
 • förmåga att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang
 • förmåga att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter
 • förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor.

Kontaktpersoner

Mer information om uppdraget lämnas av rekryterande chef: Markus Holmberg, Sektionschef tfn: 070-312 34 28, eller Håkan Jonasson, regionkontrollant tfn: 070-584 68 52

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-partner Johan Ahlmark, tfn: 072-541 96 07.

Fackliga företrädare

Polisförbundet region Nord: Mathias Borin, ST region Nord: Mattias Keskitalo Nilsson, SACO-S region Nord: Ingegerd Nilsson-Ramm, SEKO polisen: Ehrenfried Jäschke, samtliga nås via polisens växel 11414.

 

Övrig information

Anställningen

 • Tillsvidare anställning som polisinspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning
 • Placering vid underrättelsesektion 1, placeringsort enligt överenskommelse inom region Nord
 • Medför resor
 • Arbetstid: förtroendearbetstid
 • Säkerhetsklass 2

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Hur du ansöker
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas via e-post till: registrator.nord@polisen.se , ange diarienummer: A307.965/2018 i ärendemeningen.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med HR partner Johan Ahlmark, tfn: 072-541 96 07

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan!

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen