Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Sektionschef till Gränspolisen, Regionala operativa enheten vid Region Syd

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Utlyst

13 juni 2018

Ansök senast

29 juni 2018

Referensnummer

A298.812/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Vi söker nu en sektionschef till Gränspolissektionen i Polisregion Syd. Gränspolissektionen är organiserad inom regionala operativa enheten och ansvarar för gränsverksamheten i hela regionen. Sektionens uppdrag innefattar inre och yttre gränskontroll, verkställigheter samt utredning och spaning. Uppdraget innefattar även internationellt samarbete kopplat till gränspolisfrågor och efterlysningar. Gränspolissektion Syd har verksamhet i Kalmar, Växjö, Helsingborg, Landskrona, Ronneby, Karlshamn, Malmö och Sturup.

Gränspolissektionen är en organisation i förändringar som erbjuder ett intressant och utvecklande arbete där samverkan med nationella och internationella samhällsaktörer är en viktig del. Du är direkt underställd chefen för den Operativa enheten och ingår i dennes ledningsgrupp. Sedan 2016 är verksamheten organiserad i en interimistisk organisation och dess långsiktiga struktur ses för närvarande över.

Vi söker dig som har erfarenhet från att vara chef på lägst direkt nivå.

Arbetsbeskrivning

Som chef för Gränssektionen vid Operativa enheten Region Syd :

ska du

- tillsammans med ledningsgruppen ansvara för verksamhetens långsiktiga utvecklings- och förändringsarbete

- ingå i operativa enhetens ledningsgrupp

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete och laganda, kreativitet och ständiga förbättringar med starkt fokus på helheten

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

 

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter.

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa.

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential.

Kvalifikationer

har du

- ett par års erfarenhet av att driva och leda genom och tillsammans med andra chefer

- ett par års erfarenhet av att, med goda resultat, ha arbetat mål- och resultatinriktat för såväl hela verksamhetsuppdraget som det egna ansvarsområdet

- erfarenhet av att framgångsrikt leda och driva förändrings- och utvecklingsarbete

- ingått i ledningsgrupp

- polisexamen och/eller annan för funktionen relevant akademisk examen

- chefs- och ledarskapsutbildning för direkt och/eller indirekt nivå

 

besitter du

- förmåga att kommunicera med medborgare och medarbetare

- förmåga och vilja att lösa samhällsproblem tillsammans med andra samhällsaktörer

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring från såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

 

meriterande

- Gedigen erfarenhet av gräns- och/eller migrationsverksamhet samt av polisorganisationen

- Erfarenhet av att delta i/driva samverkan med samhällsaktörer nationellt och internationellt

- Mediavana

- Chefs- och ledarskapsutbildning för strategisknivå

Se hela kravprofilen här 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av rekryterande chef Ann-Louise Kämpe, 010-56 145 00. Information om rekryteringsprocessen lämnas av: HR konsult Malin Steiner, 010-56 149 31.

Fackliga företrädare

SEKO Polisen Marco Audinell 010- 56 162 19, Polisförbundet, Saco-S och ST, nås via Polisens växel 114 14.

Övrig information

Anställning

– Tillsvidareanställning som kommissarie med ett chefsförordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning

– Anställningen kan komma att inledas med en provanställning

– Placering vid Operativa enheten Region Syd

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är att du som kandidat samtycker till sådan behandling som en del av ansökan till tjänsten, där du som kandidat väljer vilken typ av personuppgifter som delas med Polismyndigheten i detta avseende. Observera att du som kandidat är berättigad att när som helst dra tillbaka det nämnda samtycket genom att kontakta Polismyndigheten.

Dina personuppgifter behandlas hos oss under rekryteringsprocessen och i den utsträckning detta är nödvändigt för att uppfylla lagstiftningen, dock längst två år. Du som kandidat kan när som helst kontakta Polismyndigheten för att utöva rätten att få tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter. Även för att begränsa eller invända mot behandlingen av din data samt rätten till dataportabilitet. Dessutom har du som kandidat rätt att lämna ett klagomål till dataskyddsmyndigheterna när det gäller behandling av dina personuppgifter.

De personer som har tillgång till personuppgifterna är rekryterande chef samt HR-konsulter hos Polismyndigheten. Har du frågor kring integritet, kontakta Polismyndigheten för ytterligare information. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter

Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Ansökan skickas till jobb.syd@polisen.se eller till adressen: Polismyndigheten, 205 90 Malmö. Märk din ansökan med ref. nr. A298.812/2018 i mailets ärendemening.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att kontakta HR konsult Malin Steiner, 010-56 149 31.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2018!

 

Sök jobbet

Ansök via e-post

Till toppen