Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Utvecklingsinriktad gruppchef till redovisningsgruppen PAC i Linköping

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning. Vi söker en gruppchef som kan utveckla och anpassa polisens ekonomiadministration till framtidens förutsättningar och krav. Du ska leda och utveckla framtidens redovisningsgrupp.

Organisation

Ekonomiavdelningen

Län

Östergötlands län

Utlyst

29 juni 2018

Ansök senast

10 augusti 2018

Referensnummer

C20531/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Ekonomiavdelningen ansvarar för Polismyndighetens finansiella styrning inklusive miljöledning, lokalförsörjning, service, inköpsverksamhet och verksamheten som bedrivs vid ekonomienheterna inom en polisregion eller en avdelning. 

PAC Ekonomi är en sektion inom Ekonomiavdelningen. PAC är placerat i Linköping och ansvarar för hela Polisens ekonomiadministration(EA), i Linköping finns även Polisens Personaladministration (PA). 

Inom PAC EA hanteras redovisning/ ekonomiadministration, upprättande av Polismyndighetens årsbokslut samt Polisens ekonomihandbok. 

Vi söker en gruppchef som kan utveckla och anpassa polisens ekonomiadministration till framtidens förutsättningar och krav. Du ska leda och utveckla framtidens redovisningsgrupp som idag består av 11 medarbetare. Gruppens arbetsuppgifter handlar om allt inom ekonomiadministration, såsom månadsavstämningar, betalningar, kontroller av moms, internt stöd, systemadministration, upprättande av finansiella delarna i årsredovisningen, för att nämna några uppgifter.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef för redovisningsgruppen vid Ekonomiavdelningen PAC EA 

ska du 

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs 
- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete 
- ingå i PAC EA:s ledningsgrupp 
- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare 
- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar 
- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten 

är du 

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter 
- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa 
- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

Kvalifikationer

har du 

- några års aktuell erfarenhet av att ha arbetat som chef med verksamhets- personal- och budgetansvar 
- ekonomiexamen med inrikning mot redovisning 
- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet och redovisning 
- erfarenhet av att delta och leda i förändrings- och utvecklingsarbete 

Se hela kravprofilen här:

besitter du 

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten 
- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang 
- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter 
- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv 
- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten 
- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit 

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av Irene Näsman 010-56 35 140. Information om rekryteringsprocessen lämnas av Chefsrekryterare Hanna Frummerin 0722-352196

Fackliga företrädare

Kent Svärd SACO 010-56 342 11; Sofia Ask, Polisförbundet, tfn 010-563 87 10; Johan Gertz, Fackförbundet ST, tfn 010 5677092 ; Karna Tillheden, SEKO Polisen, tfn 010-561 66 27.

Övrig information

Anställningen: 

– Tillsvidareanställning med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning 
– Anställningen kommer att inledas med en provanställning 
– Placering i Linköping 

Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen. 

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning (med registerkontroll och säkerhetsintervju enligt säkerhetsskyddslagen) kommer att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap. 

Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Polismyndigheten behandlar de personuppgifter som du lämnar till myndigheten för att kunna handlägga din ansökan på ett effektivt och rättssäkert sätt. Polismyndigheten är enligt 5 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) skyldig att registrera allmänna handlingar. Dina uppgifter sparas i maximalt två år och kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Mer information finns på www.polisen.se/personuppgifter/rattigheter 

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan via papperspost till Polismyndigheten. 

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. 

Varmt välkommen med din ansökan senast 10 augusti! 

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen