Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Gruppchefer till BF-IGV 2 och BF/IGV 3 vid LPO Örebro, Region Bergslagen

Gruppchefer till BF-IGV 2 och BF/IGV 3 vid LPO Örebro, Region Bergslagen

Organisation

Polisregion Bergslagen

Län

Dalarnas län, Örebro län, Värmlands län

Utlyst

23 maj 2018

Ansök senast

07 juni 2018

Referensnummer

C19849/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Den nya Polismyndigheten bildades den 1 januari 2015. Myndigheten består av drygt 28 500 medarbetare och organiseras i sju regioner, ett antal gemensamma avdelningar samt ett kansli.
Region Bergslagen omfattar Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län, där Örebro är huvudort.

BF/IGV-grupperna har sin organisatoriska placering i lokalpolisområdena. Inom Region Bergslagen finns 12 lokalpolisområden med sina respektive BF/IGV-grupper, utredningsgrupper och stöd/service-grupper. Grupperna består normalt av 8-12 medarbetare. Verksamheten i de olika BF/IGV-grupperna består bland annat av sk ingripandeverksamhet, brottsförebyggande verksamhet som exempelvis arbete mot drogrelaterad brottslighet, ungdomsbrottslighet och arbete med uppsatta medborgarlöften.

LPO Örebro har geografiskt ansvar för Örebro och Lekebergs kommun. I det geografiska ansvaret har vi ett stort inflöda av händelser och ärenden med anledning av Örebro som stad. Dessutom har vi att arbeta med ett särskilt utsatt område, Vivalla, samt två riskområden, Oxhagen och Varberga. Samtliga områden bostadsområden i Örebro.

Vår kultur präglas av myndighetens verksamhetsidé "närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati", där helheten går före delarna. Vi försöker tydliggöra det i vår verksamhet genom att du som chef, först och främst är chef i lokalpolispolisområdet tillsammans med övriga chefer, därefter är du chef i din specifika verksamhetsgren. Vi arbetar dagligen med att få till en helhetssyn där alla delar är lika viktiga för det slutgiltiga målet.

Vi söker vi dig som är polis, pa/insp till funktion som gruppchef för BF-IGV 2 och 3 vid Lokalpolisområde Örebro. Som gruppchef kommer du att erhålla anställning som inspektör. Tjänstgöringsort är Örebro.

 

Arbetsbeskrivning

Som chef för BF/IGV 2 och 3 vid LPO Örebro, Region Bergslagen

ska du

- inom ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag utförs

- tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga förändrings-och utvecklingsarbete

- ingå i LPO Örebros ledningsgrupp/ annat ledningsforum .

- ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare

- ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar

- företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

- Ytterligare punkter som ingår i uppdraget kan läggas till.

är du

- verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter

- arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa

- ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential

har du

- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- för funktionen relevant examen/utbildning

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

- förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och ledning av verksamheten

- förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större sammanhang

- förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda effekter

- förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv

- förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av verksamheten

- förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit

Se hela kravprofilen här

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och ledarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas

Kvalifikationer

- minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare, projektledare eller liknande

- för funktionen relevant examen/utbildning

- erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet

- erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

Kontaktpersoner

Annika Laestadius chef LPO Örebro

Margareta Larsson HR-partner, båda nås genom vaxeln 114 14

Fackliga företrädare

Polisförbundet, Saco-S,ST, SEKO tel: 114 14

Övrig information

Säkerhetsklassning

Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan

Genom din ansökan samtycker du till att dina personuppgifter behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen. Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.

Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Varmt välkommen med din ansökan senast den 7 juni 2018!

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen