Javascript är inte påslaget i din webbläsare. Vi rekommenderar att javacsript är aktiverat i webbläsaren, för bästa användning av webbplatsen.
Sök på polisen.se

Polisområde Sydöstra Götaland söker gruppchefer till Växjö, Kalmar och Västervik

Polismyndigheten i region Syd söker gruppchefer till BF/IGV vid lokalpolisområde Växjö, Kalmar och Västervik.

Organisation

Polisregion Syd

Län

Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län

Utlyst

24 maj 2018

Ansök senast

14 juni 2018

Referensnummer

C19884/2018

Arbetsplatsbeskrivning

Som gruppchef för BF/IGV har du både personal- och verksamhetsansvar och ingår i lokalpolisområdets ledningsgrupp. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten inom respektive grupp, mellan grupper inom lokalpolisområdet och för polisområdet som helhet. Inom polisområdet präglas det dessutom av gemenskap och samarbete över gränserna vilket du som gruppchef förväntas ha stor delaktighet i. I funktionerna i LPO Växjö samt LPO Kalmar ingår det att tjänstgöra som Yttre befäl för den yttre verksamheten under ledning av regionen vakthavande befäl.

LPO Växjö kommer att utöka antalet befintliga BF/IGV-grupper med två grupper. Detta kommer att innebära att LPO Växjö kommer att ha sex BF/IGV-grupper när dessa två gruppchefstjänster är tillsatta. Samtliga dessa sex gruppchefer för dessa BF/IGV-grupper förväntas kombinera gruppchefskapet med att verka som Yttre befäl för polisområdet.

LPO Växjö kommer även att inrätta en fokusgrupp med arbetsinriktning på lokal problembild med tydligt koppling till förekomsten av ett särskilt utsatt område. Arbetet kommer i stor utsträckning att bedrivas inom ramen för satsningen ”Kraftsamling Araby” i nära samarbete med NOA. Tvåskiftstjänst.

LPO Kalmar kommer att utöka antalet befintliga BF/IGV-grupper med två grupper. Detta kommer att innebära att LPO Kalmar kommer att ha sex BF/IGV-grupper när dessa två gruppchefstjänster är tillsatta. Samtliga dessa sex gruppchefer för dessa BF/IGV-grupper förväntas kombinera gruppchefskapet med att verka som Yttre befäl för polisområdet.

LPO Västervik kommer att utöka antalet BF/IGV-grupper med en kombinationsgrupp innehållande områdespoliser och IGV-poliser. Gruppen kommer huvudsakligen att ägna sig åt brottsförebyggande arbete över hela LPO Västerviks område. Gruppen kommer förutom brottsförebyggande arbete även arbeta med egeninitierade ärenden som drivs och utreds igruppen. Tjänstgöring på IGV ingår i uppgiften. Gruppens medarbetare är fördelad på lokalpolisområdets olika orter och gruppchefens stationeringsort är valfri inom LPO Västervik.

LPO Västervik kommer att utöka antalet befintliga BF/IGV-grupper med en grupp. Detta kommer att innebära att LPO Västervik kommer att ha sex BF/IGV-grupper när denna gruppchefstjänst är tillsatta. Samtliga dessa sex gruppchefer för dessa BF/IGV-grupper förväntas i framtiden kombinera gruppchefskapet med att verka som Yttre befäl för polisområdet. Den sjätte BF/IGV gruppen kommer att delas upp mellan Mönsterås och Vimmerby/ Hultsfred, då tanken är att på sikt införa en tredje dygnet-runt-bil västerut. Gruppchefens placering är Mönsterås alternativt Vimmerby/Hultsfred.

Som chef hos oss är det viktigt att du är flexibel och ser din och gruppens del
i helheten.

Arbetsbeskrivning

Som gruppchef vid BF/IGV

ska du

 • ramen för ditt ansvarsområde ansvara för att verksamhetens uppdrag      utförs
 • tillsammans med dina medarbetare verka för verksamhetens långsiktiga  förändrings-och utvecklingsarbete
 • ingå i lokalpolisområdets ledningsgrupp
 • ansvara för såväl utvecklingssamtal som lönesamtal/lönesättande samtal för dina medarbetare
 • ansvara och verka för en miljö som stimulerar till samarbete, kreativitet och ständiga förbättringar
 • samverka såväl inom som utom gruppen med såväl enskilda som andra  grupper
 • göra prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv
 • kunna se andra funktioners arbete i ett större sammanhang
 • företräda hela Polismyndigheten både externt och internt och arbeta      för att stärka förtroendet för polisverksamheten.

är du

 • verksamhetsansvarig – genom dina medarbetare når du goda resultat som ger önskvärda effekter
 • arbetsgivare – du påverkar och tar ansvar för arbetsgivarpolitiken samt tillämpar den för verksamhetens bästa
 • ledare – utifrån uppdraget coachar, motiverar, stödjer och skapar du      förutsättningar för dina medarbetare att nå sin fulla potential
 • öppen, kreativ och nyfiken.

Kvalifikationer

har du

 • minst ett års erfarenhet av att ha arbetat som arbetsledare,      projektledare eller liknande
 • för funktionen relevant examen/utbildning
 • erfarenhet av det aktuella verksamhetsområdet
 • erfarenhet av att delta i förändrings- och utvecklingsarbeten

besitter du

 • förmåga att använda dig av kommunikation som medel för styrning och    ledning av verksamheten
 • förmåga och att se den egna verksamhetens arbete i ett större      sammanhang
 • förmågan att sätta mål och uppnå resultat som leder till önskvärda      effekter
 •  förmåga och vilja att initiera, motivera, driva och leda förändring utifrån såväl ett utifrån- som ett inifrånperspektiv
 • förmåga att tillvarata medarbetarnas potential i utveckling av      verksamheten
 • förmåga att peka ut riktning, förklara varför samt skapa förutsättningar för att ta sig dit.

Se hela kravprofilen här.

När vi anställer kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper och edarskapsförmågor. Som en del i urvalsprocessen kommer tester att användas.

Erfarenhet krävs.

Kontaktpersoner

Information om uppdraget lämnas av:
Peter Lagerström, tf lokalpolisområdeschef Kalmar, 0706-68 39 31
Anders Pleijel, lokalpolisområdeschef Västervik, 070-544 72 18
Klas Fredriksson von Schoultz, tf lokalpolisområdeschef Växjö, 070-6062781

Information om rekryteringsprocessen lämnas av HR-konsult Anne-Lie Holgersson, 010-56 201 27.

Fackliga företrädare

Annelie Larsson Polisförbundet, 076-7682450, Angelica Hultgren, ST Region Syd st.regionsyd@polisen.se, SACO-S region Syd, saco-s.regionsyd@polisen.se, nås via polisens växel 114 14. Seko Polisen Monica Veberg, 070549 11 35, monica.veberg@polisen.se.

Övrig information

Anställning:Tillsvidareanställning som inspektör med ett förordnande för befattningen om fyra år med möjlighet till förlängning.

Placering: PO Sydöstra Götaland Region Syd. Tjänstgöringsorten är Växjö gällande funktionerna i LPO Växjö, Kalmar gällande funktionerna i LPO Kalmar, valfri ort inom lokalpolisområdet gällande funktionen kombinationsgrupp i LPO Västervik. Mönsterås alternativt Vimmerby/Hultsfred gällande den sjätte BF/IGV gruppen.

Arbetstidsförläggning: Periodplanerad arbetstid enligt 5§3 mom, ASA/polis. Treskiftstjänst på samtliga ledigförklarade funktioner med undantag av tjänsten vid BF/IGV7 i Växjö.

Säkerhetsklassning
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning, med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen, kan komma att genomföras före anställning. Anställningen kräver svenskt medborgarskap.

Ansökan
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev. Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.

Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd ta kontakt med HR-konsult Anne-Lie Holgersson, annelie.holgersson@polisen.se.

Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.

Polismyndigheten
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med cirka 30 000 medarbetare. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället. Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.

Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på www.polisen.se

Vi undanber oss samtal från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster.

Sök jobbet

Ansökan sker via polisens rekryteringsverktyg

Till toppen